GOV|MHB (zeer) beperkt bereikbaar vanwege het kerstreces

Vanwege het kerstreces zijn de medewerkers van de GOV|MHB gedurende de periode van 20 december 2014 en 5 december 2015 (zeer) beperkt bereikbaar.
  

Dossier: Bijzondere Positie van de militair

De militair kent een bijzondere positie binnen de Nederlandse samenleving, waar het gaat om de rechten en plichten als werknemer. De militair gaat door waar anderen (moeten) stoppen!

Lees in dit dossier alles over deze Bijzondere Positie van de militair.
  

Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.

Eén jaar en zeven maanden na het aflopen van het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord binnen de sector Defensie is het hoog tijd voor een nieuw akkoord.
Lees hier alles over in het Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.
  

Defensie regelt nabestaandenpensioen bij inkomen groter dan 100.000, voor 2015

19 december 2014 - Militairen en burgerambtenaren met een inkomen groter dan € 100.000,- lopen vanaf 2015 een risico met hun nabestaandenpensioen dat tot uitkering komt als zij mochten komen te overlijden vóór hun pensioendatum. 
Defensie gaat daarom alvast een aanvullende collectieve NP-verzekering afsluiten bij Loyalis. Defensie neemt hierbij de gehele premie voor haar rekening: een eindejaar-cadeautje.  

CMHF Nieuwsbrief 14.05

17 december 2014 - De laatste CMHF-Nieuwsbrief is uit.
Deze maal grotendeels gewijd aan de pensioenen.
  

AOW-gat gewezen militairen is leeftijdsdiscriminatie

12 december 2014 -  De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen op 65 jaar.Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens, donderdag 11 december j.l.
  

Start Jubileumjaar 350 jaar Korps Mariniers

10 december 2014 - Vandaag 349 jaar geleden werd het Korps Mariniers opgericht. In 2015 bestaat het Korps Mariniers daarmee 350 jaar. Vandaar dat vandaag ook de start wordt gemaakt met het Jubileumjaar: Korps Mariniers - sinds 1665
  

Majoor Gijs Tuinman tot Ridder Militaire Willems-Orde der 4e klasse geslagen

4 december 2014 - Koning Willem Alexander heeft vandaag Majoor Gijs Tuinman, tijdens een bijzondere ceremonie op het Binnenhof in Den Haag, de versierselen uitgereikt en de ridderslag gegeven die behoren bij zijn benoeming tot Ridder Militaire Willems-Orde der 4e klasse.
  

Overleg hervat

02 december 2014 - Vandaag is in het Sector Overleg Defensie nadrukkelijk stil gestaan bij het vertrouwen in het Georganiseerd Overleg. Aanleiding van het overleg was dat Defensie de afspraak omtrent de uitzendbescherming van uitgezonden militairen wederom niet is nagekomen.
De Minister van Defensie heeft aangegeven dat de uitzendnorm staat. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan individueel van de uitzendnorm worden afgeweken. 
Op basis van de antwoorden en toezeggingen van de minister hebben de Centrales besloten om het overleg weer op te starten.
  

UPDATE: Overleg opgeschort door gebrek aan vertrouwen

26 november 2014 - Het Georganiseerd Overleg binnen de sector Defensie is opgeschort tot 2 december a.s..
Aanleiding is het gebrek aan vertrouwen dat de Centrales hebben in Defensie na het (wederom) schenden van de uitzendbescherming van ingezette militairen. Afspraak is afspraak (b)lijkt voor Defensie niet in alle gevallen op te gaan.
  

Belastingdienst zendt ten onrechte brief aan militairen geplaatst in het buitenland

26 november 2014 - Omdat de Belastingdienst niet weet of militairen geplaatst in het buitenland voldoen aan nieuwe eisen per 1 januari 2015, heeft de Belastingdienst deze militairen een brief gestuurd.
In deze brief wordt gesteld dat deze militairen geen voorlopige aanslag voor 2015 zullen ontvangen én dat er mogelijk geen recht meer bestaat op aftrekposten en heffingskortingen.
N.a.v. vragen van de GOV|MHB blijkt dat deze brief onterecht is verstuurd.
  

Laatste kans: Fiscaal vriendelijke Fiets van Defensie

26 november 2014 - Met ingang van 1 januari 2015 veranderen de regels voor fiscaal vriendelijke tegemoetkomingen voor werknemers. Bij Defensie raakt dit oa de aanschaf van een fiets met fiscaal voordeel.
Tot 1 december a.s. kan het defensiepersoneel nog gebruik maken van deze regeling.
  

Voorwaardelijk pensioen (VPL) wijzigt pas vanaf 1-5-2015

21 november 2014 - De pensioenregeling voor burgerambtenaren verandert vanaf 1 januari 2015. Ook het voorwaardelijk pensioen (VPL) zou vanaf deze datum verlaagd worden. Deze verlaging kan gevolgen hebben voor u als u in de eerste helft van 2015 met ABP Keuze Pensioen gaat.   

ABP pensioenakkoord getekend

18 november 2014 - Op 13 november 2014 is in de Pensioenkamer een akkoord bereikt over de middelloon pensioenregeling voor de burgerambtenaren en de eindloonregeling voor de militairen.   

AOW-leeftijd misschien sneller omhoog

18 november 2014 - Staatssecretaris Klijnsma op maandag 17 november het reeds in het regeerakkoord aangekondigde wetsontwerp voor snellere verhoging van de AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer ingediend.   

Defensie zakt verder en verder door het ijs. Uitzendbescherming weer geschaad

11 november 2014 - Terwijl de Regering, met brede steun van de Tweede Kamer, met de ene hand maar blijft graaien uit de begroting van Defensie, blijft de andere hand maar eenheden van de krijgsmacht uitdelen ten behoeve van internationale missies. Meer en meer geschiedt dit echter ten koste van het defensiepersoneel. Zo ook in de strijd tegen IS, is vandaag gebleken.  

ProDef-Bulletin nr. 7 | November 2014 Themanummer: Arbeidsvoorwaardenoverleg

7 november 2014 - ProDef-Bulletin nr. 7 | November 2014 is uit.
Het Themanummer: Arbeidsvoorwaardenoverleg, dat voor een groot deel in het teken staat van het arbeidsvoorwaardenoverleg.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal dan ook getiteld Op weg naar een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord.
Het artikel Het arbeidsvoorwaardenoverleg. De Centrales zijn er klaar voor. Nu Defensie nog. met daarbij de integrale inzetbrief van de CMHF-sector Defensie.
En het artikel Arbeidsvoorwaardenoverleg bij Defensie. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ook in dit bulletin, net als de voorgaande ProDef-Bulletins van 2014, aandacht voor de bijzondere positie van de militair: Ditmaal met het positieve artikel Defensie en de Centrales leggen de Bijzondere Positie van de militair vast.
  
Klik hier voor meer nieuws 2012 - 2014