Bereikbaarheid van de GOV|MHB tijdens het zomerreces

Van 19 juli tot 25 augustus 2014 is de zomerrecesperiode.
Voor de individuele medewerkers van de GOV|MHB geldt dat zij in deze periode afwisselend van het zomerverlof genieten.
Tijdens deze periode is het secretariaat op het kantoor aan de Wassenaarseweg in Den Haag wel gewoon bereikbaar.   

Vacature Hoofd Bureau Veteranen Platform

22 augustus 2014 - Per 01 november 2014 ontstaat er een vacature voor Hoofd Bureau Veteranen Platform (voorheen Directeur Veteranen Platform).
Deze vacature staat uitsluitend open voor AB leden en leden van de aangesloten organisaties.  

Bergen van slachtoffers vlucht MH17

3 augustus 2014 - De GOV|MHB pleit er voor om het militaire deel van het onderzoeksteam een geïmproviseerd kamp op te laten slaan in het rampgebied van de MH17.   

ProDef-Bulletin nr. 5 | Augustus 2014

01 augustus 2014 - ProDef-Bulletin nr. 5 | Augustus 2014 is uit.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Verantwoordelijkheid nemen. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan Ethiek, Leiderschap en Integriteit.
In dit bulletin, net als de voorgaande ProDef-Bulletins van 2014, aandacht voor de bijzondere positie van de militair. Ditmaal echter met oog op het thuisfront, met het artikel Thuisfront van een militair.
Daarnaast oa aandacht voor de reorganisaties binnen de Militaire Gezondheidszorg en Pensioenen: Nieuwe Rekenregels Pensioen. Daarnaast aandacht voor de Stichting Hulphond.  

Militaire optie naar de achtergrond

27 juli 2014 - De GOV|MHB vindt het de dure plicht de lichamen van de geliefden van MH17 naar huis te brengen, die wij verschuldigd zijn aan de nabestaanden van deze ramp.   

Bericht commando's naar de Oekraïne is uit de lucht gegrepen

26 juli 2014 - De GOV|MHB heeft uit betrouwbare bron vernomen dat het Telegraaf-bericht dat commando's naar de Oekraïne zouden zijn gestuurd volledig uit de lucht gegrepen is.  

Marechaussee voegt zich bij andere onderzoekers in MH17-rampgebied

26 juli -  Defensie stuurt 40 onbewapende marechaussees naar het MH17-rampgebied om het gaande onderzoek te  ondersteunen. Elke dag zal ter plaatse bezien worden of het verantwoord is om het MH17-rampgebied in te gaan. In geval van gerede twijfel zal men de werkzaamheden opschorten. Die sleutel ligt bij de commandant in het gebied. De GOV|MHB kan zich onder deze omstandigheden vinden in deze gang van zaken.  

Overleg over militaire pensioenregeling voor 2015 nog niet afgerond

17 juli 2014 - Per 2015 worden de fiscale regels voor pensioenopbouw versoberd. Die fiscale regels worden in de wandelgangen het Witteveenkader genoemd. De opzet erachter is dat door de geringere pensioenopbouw de premies dalen, waardoor de minister van Financiën meer geld in kas houdt.
Dit Witteveenkader raakt ook de pensioenregeling voor het defensiepersoneel. De huidige pensioenregeling voor militairen past niet meer binnen de fiscale kaders die per 1 januari 2015 van toepassing zijn.
  

Centrales stemmen in met aanpassing functietoewijzingsproces.

15 juli 2014 - De Centrales van Overheidspersoneel hebben ingestemd met een aanpassing van het functietoewijzingsproces. Met de nieuwe systematiek worden twee belangrijke dissatisfiers voor het personeel weggenomen.  

Verblijf van uw partner of uzelf in het buitenland, in relatie tot de verklaring van geen bezwaar (VGB)

14 juli 2014 - Sinds 1 november 2013 is de nieuwe beleidsregel veiligheidsonderzoeken in werking.
De laatste tijd is gebleken dat er onduidelijkheid is over het buitenlands verblijf. Heeft u of uw partner in de afgelopen vijf jaar een periode van drie maanden of langer doorgebracht in een land waar de inlichtingendienst van Defensie (MIVD) geen persoonsgegevens mee uitwisselt? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw verklaring van geen bezwaar (VGB) en daarmee voor uw baan bij Defensie. Dit geldt overigens niet als u voor een verblijf namens Defensie in het buitenland was, zoals een buitenlandplaatsing of een uitzending.  

Heeft Defensie in drie maanden tijd duizenden nieuwe medewerkers geworven?

7 juli 2014 -  In haar antwoorden op Kamervragen over de personeelsrapportage 2013, van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren), heeft minister van Defensie Hennis-Plasschaert te kennen gegeven dat het vullingspercentage van de Krijgsmacht is toegenomen.
Was het percentage militairen op een organieke functie per 01 januari 2014 nog 82,5%. Per 01 april 2014 was dit al 90,7%. Voor burgerpersoneel is het vullingspercentage gestegen van 89,2% naar 91,5%.
Afgezet tegen het aantal organieke functies (per 01 januari 2014) betekent dit respectievelijk een toename van 3.556 militairen en 292 burgermedewerkers.
  

Nieuwe rekenregels verlagen uw ABP pensioen

4 juli 2014 - Staatssecretaris Klijnsma heeft de nieuwe rekenregels (Financieel Toetsings Kader) gepubliceerd die pensioenfondsen vanaf 1 januari 2015 moeten hanteren bij het berekenen van uw financiële situatie. Het ABP heeft alvast enkele berekeningen over de hand gemaakt.   

Volkskrant publiceert twee verhalen in één over de Kromhout Kazerne

26 juni 2014 - Tot onze grote verbazing heeft De Volkskrant vandaag, vrijdag 26 juni, een zeer kritisch artikel geplaatst over misstanden bij de aanbesteding en bouw van de Kromhout Kazerne in Utrecht en hier een op zichzelf staand verhaal over de verhuizing van het Haagse deel van de DMO, waarover de GOV|MHB is geinterviewd, in meegenomen.  

ProDef-Bulletin nr. 4 | Juni 2014

20 juni 2014 - ProDef-Bulletin nr. 4 | Juni 2014 is uit.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld P-rapportage 2013: mismatch en braindrain. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan Metingen geluidsoverlast NH90.
In dit bulletin, net als de voorgaande ProDef-Bulletins van 2014, aandacht voor de bijzondere positie van de militair met het artikel Volledig arbeidsgeschikt, maar toch je baan als militair kwijt.
Daarnaast oa aandacht voor de reorganisatie DVD en de overgang naar het RVB, een voorstel van Defensie voor aanpassing van het functietoewijzingsproces én een artikel over langer doorwerken bij Defensie.  

Overeenstemming over personeelsparagraaf voor overgang defensiepersoneel naar het Rijksvastgoedbedrijf

19 juni 2014 - Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben na langdurig onderhandelen overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder defensiepersoneel over zal gaan naar het Rijksvastgoed Bedrijf.  

Pensioenen burgerambtenaren in 2015

17 juni 2014 - Hoewel de politiek niet rechtstreeks kan ingrijpen in de pensioenafspraken als arbeidsvoorwaarde, kan de wetgever wel de fiscale maxima voor pensioenopbouw vaststellen. Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met nieuwe fiscale wetgeving met daarin verlaagde maxima voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw in 2015.
In de Pensioenkamer zijn daarom de onderhandelingen over de vormgeving van de ABP pensioenregeling voor 2015 begonnen.  

Generaal-majoor Hillie Beentjes naar het Ministerie van Financiën

13 juni 2014 - Generaal-majoor Hillie Beentjes, plaatsvervangend Commandant van de Koninklijke Marechaussee, gaat per 15 augustus 2014 over naar het Ministerie van Financiën. Zij gaat daar de functie vervullen van directeur Begrotingszaken, tevens plaatsvervangend DG Rijksbegroting.  

60e Nationale Taptoe: Speciale aanbieding voor Veteranen & defensiepersoneel

11 juni 2014 - Van donderdag 25 tot en met zondag 28 september 2014 vindt in AHOY Rotterdam de 60e editie van de Nationale Taptoe plaats.
Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) biedt in samenwerking met het Ministerie van Defensie alle veteranen en dienstslachtoffers een prachtig arrangement aan voor een bezoek aan een speciale voorstelling van de Nationale Taptoe.  

GOV|MHB wijst minister van Defensie nogmaals op voorstellen ter verbetering van het vertrouwen

5 juni 2014 - De GOV|MHB maakt zich grote zorgen om de irreguliere uitstroom bij Defensie. Een uitstroom die voor een groot deel voortkomt uit een gebrek aan vertrouwen van het defensiepersoneel in de ambtelijke en politieke top van het ministerie. Om die reden heeft de GOV|MHB minister van Defensie Hennis-Plasschaert middels een brief nogmaals gewezen op de eerder door de GOV|MHB gedane voorstellen om het vertrouwen van het defensiepersoneel te verbeteren.  

Vakcentrales pleiten voor herleven AOW-partnertoeslag

4 juni 2014 - De drie vakcentrales VCP, CNV en FNV pleiten in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het herleven van de AOW-partnertoeslag, voor partners van AOW-gerechtigden geboren voor 1 januari 1950.   
Klik hier voor meer nieuws 2012 - 2014