Dossier: Bijzondere Positie van de militair

De militair kent een bijzondere positie binnen de Nederlandse samenleving, waar het gaat om de rechten en plichten als werknemer. De militair gaat door waar anderen (moeten) stoppen!

Lees in dit dossier alles over deze Bijzondere Positie van de militair.
  

Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.

Eén jaar en zeven maanden na het aflopen van het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord binnen de sector Defensie is het hoog tijd voor een nieuw akkoord.
Lees hier alles over in het Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.
  

Centrales sturen gezamenlijke inzetbrief aan Defensie

22 oktober 2014 – De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel binnen de sector Defensie hebben vandaag hun gezamenlijke inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg bij de werkgever Defensie neergelegd.  

Vacature Hoofd Algemene Zaken CMHF

22 oktober 2014 - In verband met pensionering van het Hoofd Algemene Zaken zoekt de CMHF per 1 januari 2015 of zo spoedig mogelijk daarna een m/v die haar na een inwerkperiode kan vervangen.  

NIMH Stuk van het Jaar

21 oktober 2014 - Oktober is de Maand van de Geschiedenis, die dit jaar in het teken staat van het thema ‘Vriend en Vijand’. Een onderdeel hiervan vormt de verkiezing van het ‘Stuk van het Jaar’ en het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis doet mee. Breng uw stem uit op de inzending van het NIMH!  

Praat mee over de toekomst van 4 en 5 mei

20 oktober 2014 - Met het oog op de toekomst denkt het Nationaal Comité na over de invulling van 4 en 5 mei en wil daarover met u in debat.
  

Defensie-inzetbrief voor het arbeidsvoorwaardenoverleg vertraagd

15 oktober 2014 -  Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Centrales van Overheidspersoneel laten weten dat de inzetbrief van de zijde van Defensie voor het arbeidsvoorwaardenoverleg is vertraagd.  

Onderhandelingsresultaat pensioenregeling 2015 voor burgerambtenaren

10 oktober 2015 - Werkgevers en werknemers bij overheid en onderwijs in de Pensioenkamer hebben op 9 oktober 2014 een onderhandelingsresultaat bereikt over de wijzigingen van de ABP-pensioenregeling naar aanleiding van de aanpassing van het fiscale pensioenkader Witteveen 2015.   

Pensioenkamer ABP accordeert Militaire Pensioenregeling voor 2015

09 oktober 2014 - Op basis van de nieuwe wettelijke fiscale eisen, Witteveen 2015, moet de Militaire Eindloon-regeling worden aangepast. De onderhandelingen over de aanpassing van de Militaire Eindloonregeling vinden plaats tussen de werkgever Defensie en de vier Centrales van Overheidspersoneel. Het onderhandelaarsakkoord is gisteren in de Pensioenkamer besproken en geaccordeerd en aansluitend doorgestuurd naar het ABP-bestuur.  

Brigadegeneraal Matthijssen wordt de nieuwe commandant Luchtmobiele Brigade

02 oktober 2014

Op 7 oktober neemt Brigadegeneraal Kees Matthijssen het commando van de 11e Luchtmobiele Brigade over van Brigadegeneraal Nico Geerts.  

Drie Dwaze Jaren

01 oktober 2014 - In rap tempo gaat de  uitverkoop van de Nederlandse Krijgsmacht door.
Vandaag gaf het ministerie van Defensie een nieuwsbericht uit dat, in het belang van Nederland, 44 van haar 193 CV90-infanteriegevechtsvoertuigen worden verkocht aan Estland.
Ondanks alle positieve geluiden vanuit Wales en de Tweede Kamer kan de GOV|MHB tot op heden nog geen signalen ontdekken dat er inderdaad sprake is van een trendbreuk bij Defensie.  

Inzetbrief CMHF-sector Defensie voor het arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.

30 september 2014 - Morgen, 1 oktober 2014, is het exact één jaar en zeven maanden geleden dat het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie afliep. De CMHF-sector Defensie is van mening dat het meer dan de hoogste tijd is om aan te vangen met het proces dat moet leiden tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Dit past ook binnen de afspraken die gemaakt zijn tussen de minister van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel. De speerpunten van de CMHF-sector Defensie zijn bekend.
  
Klik hier voor meer nieuws 2012 - 2014