Dossier: Bijzondere Positie van de militair

De militair kent een bijzondere positie binnen de Nederlandse samenleving, waar het gaat om de rechten en plichten als werknemer. De militair gaat door waar anderen (moeten) stoppen!

Lees in dit dossier alles over deze Bijzondere Positie van de militair.
  

Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.

Eén jaar en zeven maanden na het aflopen van het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord binnen de sector Defensie is het hoog tijd voor een nieuw akkoord.
Lees hier alles over in het Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.
  

Sectorplan Defensie/Politie goedgekeurd

14 januari 2015 - Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 13 januari positief geoordeeld over het sectorplan van Defensie & Politie.
Met deze goedkeuring komt tevens een financiële injectie van het Ministerie van SZW ter grootte van 16 miljoen euro om de maatregelen die in het sectorplan staan opgenomen te verwezenlijken.
  

ProDef-Bulletin nr. 8 | December 2014

20 december 2014 - ProDef-Bulletin nr. 8 | December 2014 is uit.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Een arbeidsvoorwaardelijk kerstrapport. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan het feit dat L'histoire se répète.
Natuurlijk ook aandacht voor de start van het arbeidsvoorwaardenoverleg en de verstoring die gelijk volgde, met de artikelen Arbeidsvoorwaardenoverleg gestart en Uitzendbescherming weer geschaad. Defensie zakt verder en verder door het ijs.
Verder in dit bulletin o.a. veel aandacht voor buitenland-plaatsingen.
Dit ProDef-Bulletin geen afsluitende column van de vice-voorzitter, maar een volledig artikel met de titel Een blik op het reilen en zeilen van onze economie.  

Defensie regelt nabestaandenpensioen bij inkomen groter dan 100.000, voor 2015

19 december 2014 - Militairen en burgerambtenaren met een inkomen groter dan € 100.000,- lopen vanaf 2015 een risico met hun nabestaandenpensioen dat tot uitkering komt als zij mochten komen te overlijden vóór hun pensioendatum. 
Defensie gaat daarom alvast een aanvullende collectieve NP-verzekering afsluiten bij Loyalis. Defensie neemt hierbij de gehele premie voor haar rekening: een eindejaar-cadeautje.  

CMHF Nieuwsbrief 14.05

17 december 2014 - De laatste CMHF-Nieuwsbrief is uit.
Deze maal grotendeels gewijd aan de pensioenen.
  

AOW-gat gewezen militairen is leeftijdsdiscriminatie

12 december 2014 -  De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen op 65 jaar.Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens, donderdag 11 december j.l.
  

Start Jubileumjaar 350 jaar Korps Mariniers

10 december 2014 - Vandaag 349 jaar geleden werd het Korps Mariniers opgericht. In 2015 bestaat het Korps Mariniers daarmee 350 jaar. Vandaar dat vandaag ook de start wordt gemaakt met het Jubileumjaar: Korps Mariniers - sinds 1665
  

Majoor Gijs Tuinman tot Ridder Militaire Willems-Orde der 4e klasse geslagen

4 december 2014 - Koning Willem Alexander heeft vandaag Majoor Gijs Tuinman, tijdens een bijzondere ceremonie op het Binnenhof in Den Haag, de versierselen uitgereikt en de ridderslag gegeven die behoren bij zijn benoeming tot Ridder Militaire Willems-Orde der 4e klasse.
  

Overleg hervat

02 december 2014 - Vandaag is in het Sector Overleg Defensie nadrukkelijk stil gestaan bij het vertrouwen in het Georganiseerd Overleg. Aanleiding van het overleg was dat Defensie de afspraak omtrent de uitzendbescherming van uitgezonden militairen wederom niet is nagekomen.
De Minister van Defensie heeft aangegeven dat de uitzendnorm staat. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan individueel van de uitzendnorm worden afgeweken. 
Op basis van de antwoorden en toezeggingen van de minister hebben de Centrales besloten om het overleg weer op te starten.
  

UPDATE: Overleg opgeschort door gebrek aan vertrouwen

26 november 2014 - Het Georganiseerd Overleg binnen de sector Defensie is opgeschort tot 2 december a.s..
Aanleiding is het gebrek aan vertrouwen dat de Centrales hebben in Defensie na het (wederom) schenden van de uitzendbescherming van ingezette militairen. Afspraak is afspraak (b)lijkt voor Defensie niet in alle gevallen op te gaan.
  

Belastingdienst zendt ten onrechte brief aan militairen geplaatst in het buitenland

26 november 2014 - Omdat de Belastingdienst niet weet of militairen geplaatst in het buitenland voldoen aan nieuwe eisen per 1 januari 2015, heeft de Belastingdienst deze militairen een brief gestuurd.
In deze brief wordt gesteld dat deze militairen geen voorlopige aanslag voor 2015 zullen ontvangen én dat er mogelijk geen recht meer bestaat op aftrekposten en heffingskortingen.
N.a.v. vragen van de GOV|MHB blijkt dat deze brief onterecht is verstuurd.
  

Laatste kans: Fiscaal vriendelijke Fiets van Defensie

26 november 2014 - Met ingang van 1 januari 2015 veranderen de regels voor fiscaal vriendelijke tegemoetkomingen voor werknemers. Bij Defensie raakt dit oa de aanschaf van een fiets met fiscaal voordeel.
Tot 1 december a.s. kan het defensiepersoneel nog gebruik maken van deze regeling.
  
Klik hier voor meer nieuws 2012 - 2014