Dossier: Bijzondere Positie van de militair

De militair kent een bijzondere positie binnen de Nederlandse samenleving, waar het gaat om de rechten en plichten als werknemer. De militair gaat door waar anderen (moeten) stoppen!

Lees in dit dossier alles over deze Bijzondere Positie van de militair.
  

Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.

Eén jaar en zeven maanden na het aflopen van het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord binnen de sector Defensie is het hoog tijd voor een nieuw akkoord.
Lees hier alles over in het Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.
  

Vacature Hoofd Algemene Zaken CMHF

22 oktober 2014 - In verband met pensionering van het Hoofd Algemene Zaken zoekt de CMHF per 1 januari 2015 of zo spoedig mogelijk daarna een m/v die haar na een inwerkperiode kan vervangen.  

NIMH Stuk van het Jaar

21 oktober 2014 - Oktober is de Maand van de Geschiedenis, die dit jaar in het teken staat van het thema ‘Vriend en Vijand’. Een onderdeel hiervan vormt de verkiezing van het ‘Stuk van het Jaar’ en het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis doet mee. Breng uw stem uit op de inzending van het NIMH!  

Praat mee over de toekomst van 4 en 5 mei

20 oktober 2014 - Met het oog op de toekomst denkt het Nationaal Comité na over de invulling van 4 en 5 mei en wil daarover met u in debat.
  

Defensie-inzetbrief voor het arbeidsvoorwaardenoverleg vertraagd

15 oktober 2014 -  Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Centrales van Overheidspersoneel laten weten dat de inzetbrief van de zijde van Defensie voor het arbeidsvoorwaardenoverleg is vertraagd.  

Onderhandelingsresultaat pensioenregeling 2015 voor burgerambtenaren

10 oktober 2015 - Werkgevers en werknemers bij overheid en onderwijs in de Pensioenkamer hebben op 9 oktober 2014 een onderhandelingsresultaat bereikt over de wijzigingen van de ABP-pensioenregeling naar aanleiding van de aanpassing van het fiscale pensioenkader Witteveen 2015.   

Pensioenkamer ABP accordeert Militaire Pensioenregeling voor 2015

09 oktober 2014 - Op basis van de nieuwe wettelijke fiscale eisen, Witteveen 2015, moet de Militaire Eindloon-regeling worden aangepast. De onderhandelingen over de aanpassing van de Militaire Eindloonregeling vinden plaats tussen de werkgever Defensie en de vier Centrales van Overheidspersoneel. Het onderhandelaarsakkoord is gisteren in de Pensioenkamer besproken en geaccordeerd en aansluitend doorgestuurd naar het ABP-bestuur.  

Brigadegeneraal Matthijssen wordt de nieuwe commandant Luchtmobiele Brigade

02 oktober 2014

Op 7 oktober neemt Brigadegeneraal Kees Matthijssen het commando van de 11e Luchtmobiele Brigade over van Brigadegeneraal Nico Geerts.  

Drie Dwaze Jaren

01 oktober 2014 - In rap tempo gaat de  uitverkoop van de Nederlandse Krijgsmacht door.
Vandaag gaf het ministerie van Defensie een nieuwsbericht uit dat, in het belang van Nederland, 44 van haar 193 CV90-infanteriegevechtsvoertuigen worden verkocht aan Estland.
Ondanks alle positieve geluiden vanuit Wales en de Tweede Kamer kan de GOV|MHB tot op heden nog geen signalen ontdekken dat er inderdaad sprake is van een trendbreuk bij Defensie.  

Inzetbrief CMHF-sector Defensie voor het arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.

30 september 2014 - Morgen, 1 oktober 2014, is het exact één jaar en zeven maanden geleden dat het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie afliep. De CMHF-sector Defensie is van mening dat het meer dan de hoogste tijd is om aan te vangen met het proces dat moet leiden tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Dit past ook binnen de afspraken die gemaakt zijn tussen de minister van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel. De speerpunten van de CMHF-sector Defensie zijn bekend.
  

Korten WW-uitkering voortaan ook bij UGM van voor 2006

29 september 2014 - De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin wordt aangegeven dat voortaan ook de WW-uitkering van militairen met een UGM-uitkering die vóór 2006 is ingegaan zal worden gekort.
  

ProDef-Bulletin nr. 6 | September 2014

26 september 2014 - ProDef-Bulletin nr. 6 | September 2014 is uit.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Signalen van loonsverbetering. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan Visie en Europese samenwerking.
Natuurlijk veel aandacht voor de defensiebegroting 2015. O.a. het statement van de GOV|MHB: Hoezo trendbreuk? Slechts minder minder voor Defensie!
Ook in dit bulletin, net als de voorgaande ProDef-Bulletins van 2014, aandacht voor de bijzondere positie van de militair. Ditmaal met oog op het komende arbeidsvoorwaardenoverleg een artikel getiteld Het arbeidsvoorwaardenoverleg en de bijzondere positie van de militair.
Natuurlijk wordt ook dit ProDef-Bulletin weer afgesloten met een column van de vice-voorzitter. Deze maal met de titel Exit Zwitserlevengevoel.
  

Luitenant-generaal der mariniers Verkerk nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

26 september 2014 - Vandaag, vrijdag 26 september, heeft Viceadmiraal Matthieu Borsboom het commando over het Commando Zeestrijdkrachten overgedragen aan Luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk.  

Marinepersoneel de dupe van kledingtekorten bij het KPU-bedrijf?

25 september 2014 - De GOV|MHB heeft signalen ontvangen dat de recente lichtingen adelborsten en matrozen geen volledig kledingpakket hebben ontvangen als gevolg van tekorten.
Dit signaal is reden geweest voor de GOV|MHB om bij Defensie nadere tekst en uitleg te vragen én te eisen dat hier op zeer korte termijn een oplossing voor wordt gevonden.
UPDATE
26 september 2014
- Defensie erkent dat er problemen zijn bij het verstrekken van het boordtenue, maar verwacht in week 40 de eerste naleveringen te kunnen doen.
  

Zes Nederlandse F-16’s en trainingsteams tegen ISIS: Reactie GOV|MHB

24 september - Vandaag heeft het kabinet besloten over de inzet van zes F-16 en een Special Forces (SF) en een Brigade trainingsteam. De regering stelt voor de F16 zonder caveats, dus zonder beperkingen in te zetten, maar vooralsnog alleen boven Irak. De GOVIMHB onderschrijft  een dergelijke inzet. Het laten vliegen zonder dat men iets mag doen wordt hiermede voorkomen en men kan echt bijdragen aan deze operatie.  

Defensiebegroting 2015: Structureel ‘extra’ geld voor Defensie in 2015 betekent een aanvullend bedrag van minimaal € 482,2 miljoen.

22 september 2014 -  Het Kabinet noemde het eerst nog extra geld voor Defensie.
Maar na signalen van o.a. de GOV|MHB komt het Kabinet daar nu toch van terug.
De € 50 miljoen die het Kabinet toevoegt aan de defensiebegroting van 2015 betekent slechts iets minder bezuinigen: minder minder.
Om daadwerkelijk te spreken van extra geld voor Defensie in 2015 moet er, bovenop de huidige € 50 miljoen, nog minimaal structureel € 482,2 miljoen bij.
  

Defensiebegroting 2015: De boekhoudkundige truc met het BIV nader toegelicht

16 september 2014 -  Wie slechts vluchtig de cijfers van het defensiebudget voor de komende jaren leest, ziet dat in 2015 de defensiebegroting fors stijgt t.o.v. 2014 om vervolgens langzaam te dalen tot een niveau net boven de defensiebegroting van 2014.
Wie de cijfers van het defensiebudget voor de aankomende jaren aandachtig bestudeert ziet echter iets heel anders: de stijging van het defensiebudget komt door een boekhoudkundige truc. 
  

Defensiebegroting 2015: Hoezo trendbreuk? Slechts minder minder voor Defensie.

16 september 2014 - Van 8,0 miljard in 2015 naar 7,9 miljard in 2019. Tijd voor herstel!
 Voor het eerst na 23 jaar bezuinigingen laten de plannen van Defensie geen extra bezuiniging zien. Alle mooie woorden ten spijt is de GOV|MHB echter van mening dat er van een echte trendbreuk nog lang geen sprake is. Het meerjarenoverzicht laat voor de defensiebegroting vanaf 2015 (8.000 mio) tot en met 2019 (7.892 mio) nog steeds een dalende trend zien. De bezuinigingen gaan gewoon door!  
Klik hier voor meer nieuws 2012 - 2014