De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Binnen het Georganiseerd Overleg bestaan diverse formele overlegfora, ingedeeld naar onderwerp van gesprek. Binnen deze overlegfora worden bindende afspraken gemaakt tussen defensie als werkgever en de Centrales van Overheidspersoneel namens de werknemers.

De Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) - sector Defensie behartigt namens de GOV|MHB, de belangen van de werknemers.

Onderstaand vindt u deze Overlegfora met de naam van de verantwoordelijke vertegenwoordiger(s) van de CMHF-sector Defensie.

Sector Overleg Defensie (SOD)
Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. M.E.M. (Marc) de Natris

Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV) (alleen gedurende het Arbeidsvoorwaardenoverleg)
Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. M.E.M. (Marc) de Natris

Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP)
Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. M.E.M. (Marc) de Natris

Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid - Defensie Onderdelen (WG AP-DO)
Dhr. N. (Niels) van Woensel

Werkgroep Algemene & Financiële Rechtstoestand (WG AFR)
Dhr. N. (Niels) van Woensel

Werkgroep Postactieven (WG PA)
Dhr. M. (Martin) Weusthuis, dhr. N. (Niels) van Woensel

Werkgroep Reorganisaties (WG REO)
Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. R. (René) Bliek


Naast deze formele overlegfora bestaan er ook diverse informele overlegfora. De in deze fora besproken onderwerpen dienen uiteindelijk voor formele goedkeuring te worden aangeboden aan één van de genoemde Werkgroepen.


Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04