Tot grote teleurstelling van de GOV|MHB heeft Defensie vanaf het begin onterecht gecommuniceerd dat van het recht om…
De Sector Defensie CMHF heeft samen met de collega’s van het AC en ACOP een brief naar het…
Ernstig zieke (ex-)medewerkers moeten zich aanmelden bij ABP!   Van onze leden krijgen wij verontruste berichten over de…
GOV|MHB-leden vragen naar de samenhang van de nieuwe diensteinderegeling, d.w.z. een latere ontslagdatum, en een daardoor hoger pensioen.…
Vandaag, 24 november 2017, heeft de GOV|MHB in het Sector Overleg Defensie (SOD) de minister van Defensie op…
Op 12 oktober 2017 hebben Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (centrales) een onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden bereikt. Sinds 2013…
De gezamenlijke bonden gaan komende dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in totaal 8 informatiebijeenkomsten houden. Update en vooraankondiging:…
Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaarden-resultaat zijn er reacties binnengekomen bij de GOV|MHB en bij de aangesloten verenigingen, waaronder…
Op 11 oktober zijn Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (CVO's) een aanpassing in de pensioenregeling voor militairen overeengekomen.…
Hierbij maken de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), waar alle binnen de sector Defensie…

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: