De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Voortgang arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie

Vakbonden en Defensie hebben de afgelopen weken verder gesprekken gevoerd over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Er zijn ideeën, wensen en uitgangspunten gewisseld. Daarbij zijn ook ingewikkelde onderwerpen aan de orde geweest, zoals: een nieuwe pensioenregeling, met bijbehorende overgangsmaatregelen en de wens om tot een nieuw loongebouw te komen.

De komende weken gaan de vakbonden en Defensie in gesprek over een nadere invulling van de besproken onderwerpen, zodat ze daarover verder met elkaar kunnen gaan onderhandelen.

Al eerder is gezegd dat een aantal onderwerpen ingewikkeld is. De wens om tot een nieuw loongebouw te komen is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Dat gaat namelijk niet alleen over aanpassing van de loontabellen. Daar horen ook bredere discussies bij over de verhouding tussen periodieken en schalen en hoe het loongebouw zich verhoudt tot het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook het functiewaarderingssysteem en de vraag of we een systeem van rangsbezoldiging blijven hanteren of overgaan naar een ander systeem zijn onderdeel van de gesprekken. En hoe gaan we om met het geven van een plek in een nieuw loongebouw van de vele toelagen die defensie rijk is? Daarbij wordt natuurlijk ook gesproken over de vraag in welke stappen we dat allemaal kunnen en willen doen.

Hiernaast is er ook nog gesproken over de arbeidsmarktsituatie bij Defensie, keuzevrijheid van het personeel en de balans werk-privé.

Zodra we jullie weer wat meer kunnen laten weten horen jullie van ons.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04