De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Inzet Defensie stelt teleur…

Ook in de onderhandelingen zet Defensie het personeel niet op 1. Zoals wij eerder aangegeven hebben zou 16 april alles op tafel liggen, waaronder de inzet en ruimt die Defensie te bieden heeft, en moest duidelijk worden of een resultaat haalbaar is. Vandaag hebben de bonden teleurgesteld moeten vaststellen dat op de vier grote onderwerpen (loonontwikkeling, loongebouw, pensioen en toelages) nauwelijks bewogen is ten opzichte van het afgewezen onderhandelaarsresultaat 2018-2020. De inzet en ruimte die de minister biedt is daarmee volstrekt onvoldoende en komt op geen enkele wijze tegemoet aan de wensen van het personeel.

Omdat we op deze grote onderwerpen zo ver uit elkaar liggen heeft het geen zin om over de andere onderwerpen die op tafel liggen door te praten. De toezegging van de minister dat er significant meer (financiële) ruimte zou zijn blijkt dus een loze kreet. Omdat er geen zicht is om tot een goede cao te komen geven de bonden de minister tot aankomende dinsdag de gelegenheid om invulling te geven aan de gedane toezeggingen en tot een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden te komen.

Dinsdag zal dan moeten blijken of de minister haar personeel echt serieus neemt en het personeel eindelijk wel op 1 zet. Uiteraard hadden de bonden liever vandaag al tot een goede cao gekomen, maar door de keuze die Defensie gemaakt heeft is daar voorlopig geen uitzicht op.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04