De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Introductie nieuwe hoofdonderhandelaar CAO (HSGO)

Een nieuwe CAO is voor de zomer afgesloten en daarmee is het een mooi moment voor een wisseling van de wacht. Voor Niels van Woensel is het dan ook tijd om na ruim 4 jaar op de post van hoofdonderhandelaar voor de CMHF-sector Defensie door te gaan naar de HDV. Gelukkig komt hij daarna terug in de rol van duovoorzitter. Aan mij de eer om zijn rol over te nemen en op de gedegen fundering van zijn werk voort te bouwen. Volgens goed gebruik wil ik dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om mij aan u voor te stellen en u een beeld te schetsen hoe ik de komende jaren voor mij zie.

Als rechtgeaarde Zeeuw ben ik ruim een decennium geleden voor mijn werk bij de Landmacht verhuisd naar het mooie Brabant, alwaar ik met mijn vrouw en drie jonge kinderen naar volle tevredenheid woon. Volgend op mijn opkomst in 2004 ben ik, na het doorlopen van de lang model opleiding tot officier der genie, in Oirschot aan de slag gegaan bij het pantsergeniebataljon. In de afgelopen 10 jaar heb ik diverse functies op pelotons’, bataljons’ en brigade niveau doorlopen en operationele ervaring opgedaan in zowel Uruzgan als Nederland. In de laatste jaren heb ik naast mijn werk en gezin in het weekend een parttime master bedrijfskunde gevolgd aan Nyenrode Business Universiteit. Het is deze studie die me de mogelijkheid gaf om te solliciteren voor de Hogere Economische Vorming (HEV), waardoor ik in mei dit jaar landde bij de afdeling F&C van StCLAS. Mijn spoor leek voor de komende jaren dan ook wel uitgestippeld, of toch niet?

Voor diegene die mij een beetje kennen en de afgelopen jaren hebben gevolgd, is het duidelijk dat ik een uitgesproken mening heb ontwikkeld over de staat van de krijgsmacht en in het bijzonder de arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Deze mening heb ik zowel naar de werkgever als richting mijn vakbond kenbaar gemaakt, het was hierdoor dat ik in contact kwam met Ruud Vermeulen en Niels van Woensel. Deze zomer kwam van duo-voorzitter Ruud Vermeulen de vraag of ik de positie van Niels op korte termijn wilde overnemen. Ik was zeer verrast, maar hoefde hier niet lang over na te denken. Deze rol past prima bij mijn persoonlijke drive! Gelukkig was de werkgever ook zo flexibel om mij, ondanks dat ik formeel niet beschikbaar was, de kans te geven dit met beide handen aan te pakken.

Naar mijn mening is de GOV|MHB een cruciale speler in het verwezenlijken van eerlijke en degelijke arbeidsvoorwaarden voor de krijgsmacht, met specifieke aandacht voor de positie van middelbaar en hogere ambtenaren en officieren in het bijzonder. Binnen het georganiseerd overleg het is aan mij om namens u de komende jaren in te zetten op het verwezenlijken van de hernieuwde visie op personeel, een nieuw loongebouw en een eerlijk systeem van premies en toelages. Een mooie uitdaging waar ik met veel plezier aan begin!

Als lid van een van de bonden onder de koepel GOV|MHB mag u van mij verwachten dat ik mij op alle vlakken hard maak voor onze collectieve belangen. Ik doe dit met geopend vizier en zal op open en eerlijke wijze, gebaseerd op inhoudelijke en principiële argumenten de strijd voeren met de andere partijen in het arbeidsvoorwaardenproces. Ik voer deze strijd voor ons allemaal. U kunt er dan ook van uit gaan dat ik altijd open zal staan voor input en feedback van de leden. Maak daar gerust gebruik van.

Omgekeerd verwacht ik dat zowel leden als potentiele leden mij scherp houden en ondersteunen in het proces van onderhandelingen, zeker daar waar specifieke doelgroepen in de knel dreigen te komen. Regelmatig is informatie direct van de werkvloer cruciaal om een juist beeld te vormen en de gewenste aanvalsstrategie te bepalen. Ook verwacht ik van leden dat zij het belang zien van een sterke vertegenwoordiging van de werknemer in het proces van arbeidsvoorwaarden en dat zij indien nodig actief op willen komen voor hun eigen belangen. Een bond is immers zo sterk als de steun van haar achterban!

Tenslotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn voorganger Niels van Woensel te danken voor zijn jarenlange inzet op deze positie. Niels heeft mijns inziens bloed, zweet en misschien ook wel tranen gegeven. Dit heeft resultaten opgeleverd waar hij trots op kan zijn. Hij is op coöperatieve en positief kritische wijze de werkgever en de andere vakcentrales tegemoet getreden, daardoor heeft hij een grote invloed uit kunnen oefenen op onder andere het afgelopen CAO-akkoord. Ik erf van hem dan ook een solide fundament aan afspraken waar ik de komende jaren prima op voort kan bouwen. Niels, hiervoor mijn hartelijke dank! Ik wens je heel veel succes in de HDV en zie je graag weer terug bij de GOV|MHB.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04