De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Maandelijkse uitruil woon-werkverkeer uitgesteld

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is afgesproken dat defensiemedewerkers vanaf 1 december 2020 de aanvullende kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer maandelijks moeten kunnen uitruilen tegen een deel van het bruto salaris. Defensie en de vakbonden hebben besloten de invoering van deze afspraak uit te stellen.

De aanvullende kilometervergoeding is gekoppeld aan de tegemoetkoming woon-werkverkeer. Als gevolg van COVID-19 diende zoveel mogelijk thuis gewerkt te worden, waardoor een groot deel van het woon-werkverkeer de afgelopen maanden stil is komen te liggen. De tegemoetkoming woon-werkverkeer, die Defensie hiervoor uitkeert, is echter niet gestopt. De Belastingdienst stelde namelijk vast dat deze tegemoetkoming woon-werkverkeer ook bij thuiswerken voorlopig onbelast kon worden doorbetaald. Deze uitzonderingssituatie stopt per 1 januari 2021. Dit betekent dat vanaf deze datum de normale defensieregelgeving weer van toepassing is. Dat houdt in dat u aanspraak heeft op de tegemoetkoming woon-werkverkeer indien u minimaal één dag in de week reist. Dit betekent óók dat de woon-werkvergoeding gestopt moet worden, als er langer dan zes aaneengesloten weken niet gereisd wordt.

Defensie en de vakbonden hebben daarom afgesproken om de invoering van de maandelijkse uitruil voorlopig uit te stellen omdat het eerst nodig is om samen te bekijken op welke wijze de ontwikkelingen aangaande COVID-19 en eventueel daarmee samenhangende richtlijnen vanuit de Belastingdienst zich de komende tijd gaan ontwikkelen.

Zodra er meer duidelijkheid is, volgt nadere informatie.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04