De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nieuwe TOD voor militairen nog niet gereed

Op 29 november heeft Defensie u bericht dat de afgesproken aanpassing van de TOD voor militairen per 1 januari 2023 niet gehaald wordt.

De belangrijkste oorzaak hiervoor ligt in de complexiteit, waardoor het voor Defensie niet mogelijk is om de TOD afspraak per 1 januari 2023 op verantwoorde wijze in te voeren. Daarnaast hebben wij het overleg met Defensie en de andere vakbonden over de nadere uitwerking van deze afspraak nog niet afgerond.

Tussenoplossing
Onlangs hebben wij met Defensie en de andere vakbonden een vervolgoverleg gevoerd en verschillende scenario’s besproken om tot een (tussen)oplossing te komen. Daarbij hebben wij de volgende afspraken gemaakt.

• De huidige TOD-systematiek voor militairen blijft voorlopig in stand. Daarbij worden de TOD bedragen per 1 januari 2023 verhoogt met 5% voor iedereen met een (basis)rooster van 600 tot en met 3000 punten;

• De TOD bedragen van roosters boven de 3000 punten worden niet opgehoogd. De reden voor deze uitzondering is dat deze TOD bedragen anders hoger komen te liggen dan de bedragen die in de toekomst hiervoor zullen gaan gelden;

• Iedere militair die onregelmatige diensten draait met een (basis)rooster van 1 tot en met 599 punten, krijgt per 1 januari een vergoeding van 78 euro bruto per maand. Indien voor deze onregelmatigheid nog geen roosters beschikbaar zijn zullen daarvoor roosters door het HDE en MC worden vastgesteld;

• Defensie en de bonden werken zo spoedig mogelijk de TOD-afspraak uit, zoals gemaakt is in het AV akkoord 2021-2023. Zodra deze uitwerking is afgerond wordt de nieuwe TOD regeling met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 ingevoerd;

• Militairen die op grond van de nieuwe TOD regeling een hogere aanspraak zouden hebben gehad dan zij vanaf 1-1-2023 ontvangen, krijgen later het verschil alsnog uitbetaald;

• Militairen die op grond van de nieuwe TOD regeling een lagere aanspraak zouden hebben gehad dan zij vanaf 1-1-2023 ontvangen, hoeven het verschil niet terug te betalen.

Tenslotte is afgesproken dat van iedere medewerker per 1 januari 2023 diens daadwerkelijk gedraaide uren worden bijgehouden en vastgelegd. Zodra Defensie en de vakbonden overeen zijn gekomen hoe de nieuwe TOD regeling er definitief uitziet, wordt u daarover geïnformeerd.

Afdronk
Het is voor ons zeker niet wenselijk dat het niet lukt om deze afspraak tijdig in te vullen. Tegelijkertijd zien wij dat dit vaker voorkomt. Regelmatig ligt dit aan de snelheid van het overleg tussen bonden en werkgever, maar net zo goed aan de complexiteit van de materie en de weerbarstigheid van de aanpasbaarheid in de defensiesystemen. Net als de defensiemedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en onze overlegpartners aan tafel, doen wij ons uiterste best. Wij blijven ons ook in 2023 inzetten voor daadkrachtig overleg en het zo spoedig mogelijk realiseren van gemaakte afspraken.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04