Het bestuur van de GOV│MHB bestaat uit de volgende personen:

 

FunctieNaam 
Voorzitter Dhr. N. van Woensel twitter  linkedin
Vicevoorzitter Dhr. R.O.P. Pulles twitter  linkedin
Vicevoorzitter (namens de burgers) Vacature  
Penningmeester Dhr. A.E. de Rooij  
Secretaris Dhr. K.W. Lelieveld   
Lid Dhr. R.G.A. Adrian  

 

Het bestuur wordt bijgestaan door het Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg.

 


 Medewerkers van de GOV|MHB:

 

FunctieNaam
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg / beleidsmedewerker Maj. T. van Leeuwen
Hoofdredacteur ProDef Bulletin LTZ2OC (LD) K.W. Lelieveld
Medewerker Secretariaat GOV|MHB Mw. M. Veen

 


 

Dhr. N. (Niels) van Woensel EMSD
Voorzitter GOV|MHB

NvW.png

 

LKOL Niels van Woensel begon in 1979 zijn militaire carrière op de KMA in Breda, bij het dienstvak van de Technische Dienst. Na zijn opleiding heeft hij diverse operationele functies vervuld bij  de Koninklijke Landmacht, in Havelte en ’t Harde. Ook heeft hij enkele buitenlandse plaatsingen achter de rug, in Heidelberg en Münster. In 2006 werd hij uitgezonden naar Afghanistan en in 2021 voltooide hij de Hogere Defensie Vorming (HDV). Niels van Woensel was eerder al als onderhandelaar actief voor de GOV|MHB. 

 


 

Dhr. R.O.P. (Rob) Pulles EMSD
Vicevoorzitter GOV|MHB

willemgroeneveld

Kapitein luitenant ter zee

Dhr. R.O.P Pulles EMSD is tevens voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO). Dhr. Pulles heeft van 1993 tot 2011 voornamelijk operationele functies gehad bij de vloot en de Marine Luchtvaart Dienst, een enkele keer afgewisseld met een ondersteunende functie op Marine Vliegkamp De Kooy. Na het voltooien van de Hogere Defensie Vorming (HDV) in 2012 heeft Pulles gewerkt bij bestuursondersteuning in Den Helder, als hoofd van het Maritiem Hoofdkwartier in het Caribisch Gebied en bij het Instituut Defensie Leergangen in Breda, als hoofd van Middelbare Defensie Vorming en docent Internationale Veiligheidsstudies bij de HDV.

Kapitein luitenant ter zee Pulles is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

 

 


 

Dhr. T. (Thijs) van Leeuwen M.Sc.
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg

Thijs

Majoor van de Koninklijke Landmacht

Dhr. Van Leeuwen vervult de functie van Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg van de GOV|MHB sinds september 2019. Vanuit deze functie draagt hij tevens de verantwoordelijkheid van centrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden namens de CMHF Sector Defensie.

Binnen de Koninklijke Landmacht heeft dhr. Van Leeuwen diverse functies vervuld als officier van het Regiment Genietroepen, waaronder pelotonscommandant binnen 41 Pantsergeniebataljon en stafofficier bij het hoofdkwartier van de 13e Lichte Brigade, beide gelegerd in Oirschot. In zijn functies heeft hij operationele ervaring opgedaan zowel expeditionair als binnen het Koninkrijk.

Na het afronden van zijn master in management & leadership aan Nyenrode Business Universiteit is dhr. Van Leeuwen zich vanuit persoonlijke drive meer gaan verdiepen in de arbeidsvoorwaarden van militairen, en de rol die de vakbonden hierin betekenen. Vanuit deze achtergrond zet hij zich nu volledig in voor het verwezenlijken van gedegen personeelsbeleid en voor eerlijke arbeidsvoorwaarden binnen de Krijgsmacht.

Majoor Thijs van Leeuwen is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

 


 

Dhr. K.W. (Kenneth) Lelieveld
Secretaris GOV|MHB

 Kenneth1

LTZ2 (LD) Kenneth Lelieveld is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

 


 

Vrijgestelde officier:

Een vrijgestelde officier wordt voor de duur van een functie gehuurd van Defensie.
Hierdoor is de officier weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.