Het bestuur van de GOV│MHB bestaat uit de volgende personen:

 

FunctieNaam 
Duo-voorzitter  Dhr. J.L.R.M. Vermeulen twitter  linkedin
Duo-voorzitter  Dhr. ing. M.E.M. de Natris twitter  linkedin
Vicevoorzitter (namens de burger leden) Vacature
  
Penningmeester Dhr. A.E. de Rooij  
Secretaris Mevr. N.J. van Lierop twitter  
Lid Dhr. R.G.A. Adrian  

 

Het bestuur wordt bijgestaan door het Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg.

 


 Medewerkers van de GOV|MHB:

 

FunctieNaam
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg / beleidsmedewerker Maj. T. van Leeuwen
Hoofdredacteur ProDef Bulletin LTZ2OC(LD) N.J. van Lierop
Medewerker Secretariaat GOV|MHB Mw. M. Veen

 


 

Dhr. J.L.R.M. (Ruud) Vermeulen
Duo-voorzitter GOV|MHB

Ruud Vermeulen

Brigadegeneraal der infanterie bd

Dhr. J.L.R.M. Vermeulen vervult de functie van duo-voorzitter sinds 21 juni 2012 en is het aanspreekpunt voor onderwerpen gerelateerd aan de beroepsvereniging.

Dhr. Vermeulen is tevens voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)

Tot zijn 50-ste levensjaar heeft Brigadegeneraal bd Ruud Vermeulen uitsluitend functies in het opleidings- en operationele domein gehad, waaronder de functies van bataljonscommandant van een luchtmobiel bataljon en commandant van de Koninklijke Militaire School (KMS), de bakermat van de onderofficiersopleidingen.
Na zijn bevordering tot generaal heeft Brigadegeneraal bd Vermeulen functies vervuld bij werving en als project officier reorganisatie KL. Na het verlaten van de actieve dienst is Brigedegeneraal bd Vermeulen voor Defensie werkzaam geweest als projectleider loopbaanlint. 

 


 

Dhr. ing. M.E.M. (Marc) de Natris
Duo-voorzitter GOV|MHB

IMG 6281

Kapitein ter zee

Dhr. De Natris vervult de functie van duo-voorzitter van de GOV|MHB sinds 24 juni 2013 en is het eerste aanspreekpunt voor de collectieve belangenbehartiging.

ing M.E.M. de Natris heeft een lange historie binnen de belangenbehartiging van officieren en middelbaar & hoger burgerpersoneel bij Defensie. Zo was hij sinds 1 januari 2012, beleidsmedewerker Reorganisaties binnen de sectie Georganiseerd Overleg.

In het recente verleden, van 1998 tot 2003, heeft dhr. De Natris de functie van secretaris van de KVMO vervuld. Aansluitend heeft hij tot september 2009 de functie van Hoofd sectie Overleg van de FVNO|MHB, tevens Hoofdonderhandelaar van de CMHF-sectie Defensie vervuld.

Dhr. ing M.E.M. de Natris is tevens voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO)

Kapitein ter zee De Natris is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

 

 


 

Dhr. T. (Thijs) van Leeuwen M.Sc.
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg

Thijs

Majoor van de Koninklijke Landmacht

Dhr. Van Leeuwen vervult de functie van Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg van de GOV|MHB sinds september 2019. Vanuit deze functie draagt hij tevens de verantwoordelijkheid van centrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden namens de CMHF Sector Defensie.

Binnen de Koninklijke Landmacht heeft dhr. Van Leeuwen diverse functies vervult als officier van het Regiment Genietroepen, waaronder pelotonscommandant binnen 41 Pantsergeniebataljon en stafofficier bij het hoofdkwartier van de 13e Lichte Brigade, beide gelegerd in Oirschot. In zijn functies heeft hij operationele ervaring opgedaan zowel expeditionair als binnen het Koninkrijk.

Na het afronden van zijn master in management & leadership aan Nyenrode Business Universiteit is dhr. Van Leeuwen zich vanuit persoonlijke drive meer gaan verdiepen in de arbeidsvoorwaarden van militairen, en de rol die de vakbonden hierin betekenen. Vanuit deze achtergrond zet hij zich nu volledig in voor het verwezenlijken van gedegen personeelsbeleid en voor eerlijke arbeidsvoorwaarden binnen de Krijgsmacht.

Majoor Thijs van Leeuwen is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

 


 

Mevr. N.J. (Nikita) van Lierop
Secretaris GOV|MHB

Foto van Lierop

Luitenant ter zee 2e klasse oudst categorie (Logistieke Dienst)

Mevr. Van Lierop vervult de functie van secretaris van de GOV|MHB sinds november 2017. Zij is tevens secretaris van de Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren.

In het verleden, van 2014 tot 2017 is zij logistiek planner geweest bij het Korps Mariniers in Doorn. Dit was haar eerste functie na de opleiding tot officier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine waar zij in 2013 is opgekomen.

Luitenant ter Zee 2e Klasse Oudste Categorie van Lierop is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

 


 

Vrijgestelde officier:

Een vrijgestelde officier wordt voor de duur van een functie gehuurd van Defensie.
Hierdoor is de officier weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.