De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Het bestuur van de GOV│MHB bestaat uit de volgende personen:

 

FunctieNaam 
Voorzitter Dhr. N. van Woensel twitter  linkedin
Vicevoorzitter Dhr. R.O.P. Pulles twitter  linkedin
Vicevoorzitter (namens de burgers) Vacature  
Penningmeester Dhr. A.E. de Rooij  
Secretaris Dhr. K.W. Lelieveld   
Lid Dhr. J. Haitsma  

 

Het bestuur wordt bijgestaan door het Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg.

 


 Medewerkers van de GOV|MHB:

 

FunctieNaam
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg / beleidsmedewerker Mw. A.R. Oosting-Klock
Hoofdredacteur ProDef Bulletin Dhr. K.W. Lelieveld
Medewerker Secretariaat GOV|MHB Mw. M. Veen

 


 

Dhr. N. (Niels) van Woensel EMSD
Voorzitter GOV|MHB

 

NvW.png

 

LKOL Niels van Woensel begon in 1979 zijn militaire carrière op de KMA in Breda, bij het dienstvak van de Technische Dienst. Na zijn opleiding heeft hij diverse operationele functies vervuld bij  de Koninklijke Landmacht, in Havelte en ’t Harde. Ook heeft hij enkele buitenlandse plaatsingen achter de rug, in Heidelberg en Münster. In 2006 werd hij uitgezonden naar Afghanistan en in 2021 voltooide hij de Hogere Defensie Vorming (HDV). Niels van Woensel was eerder al als onderhandelaar actief voor de GOV|MHB. 

 


 

Dhr. R.O.P. (Rob) Pulles EMSD
Vicevoorzitter GOV|MHB

 

willemgroeneveld

 

KLTZ (Kapitein-luitenant ter zee) R.O.P Pulles EMSD is tevens voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO). Dhr. Pulles heeft van 1993 tot 2011 voornamelijk operationele functies gehad bij de vloot en de Marine Luchtvaart Dienst, een enkele keer afgewisseld met een ondersteunende functie op Marine Vliegkamp De Kooy. Na het voltooien van de Hogere Defensie Vorming (HDV) in 2012 heeft Pulles gewerkt bij bestuursondersteuning in Den Helder, als hoofd van het Maritiem Hoofdkwartier in het Caribisch Gebied en bij het Instituut Defensie Leergangen in Breda, als hoofd van Middelbare Defensie Vorming en docent Internationale Veiligheidsstudies bij de HDV.

Kapitein luitenant ter zee Pulles is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

 


 

Mw. A.R. Oosting-Klock
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg

 

AndreaHSGO2 

 

Maj. A.R. Oosting-Klock begon haar loopbaan in 2005 bij de Koninklijke Marechaussee als onderofficier. In deze rang bekleedde ze verschillende operationele functies. Na het behalen van haar studie Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Utrecht, vervulde ze diverse beleidsmatige functies op de StafKMar. In 2023 voltooide ze de Specifieke Officieren Opleiding (SOO) aan de KMA.

Per 1 september 2023 is ze als vrijgestelde officier de onderhandelaar namens de GOV|MHB.

 


 

Dhr. K.W. (Kenneth) Lelieveld
Secretaris GOV|MHB

 

 Kenneth1

 

LTZ2OC (Luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie) K. W. Lelieveld is de secretaris van de GOV|MHB en tevens de secretaris van de KVMO.

Dhr. Lelieveld is opgekomen op het Koninklijk Instituut voor de Marine in 2016 en studeerde Militaire Bedrijfswetenschappen aan de NLDA te Breda. Op dit moment studeert hij rechten aan de Universiteit Leiden.

In 2021 heeft Lelieveld zijn bedrijfsintroductie gehad bij het Korps Mariniers en was aanwezig bij de wintertraining in Noorwegen. Daarna heeft hij gewerkt als operationeel planningsofficier bij het Mediacentrum Defensie, een uitzending als Public Affairs Officer gedaan in het Midden-Oosten (EMASoH) en is sinds mei 2023 werkzaam bij de GOV|MHB.

LTZ2OC (LD) Kenneth Lelieveld is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

 


 

Vrijgestelde officier:

Een vrijgestelde officier wordt voor de duur van een functie gehuurd van Defensie.
Hierdoor is de officier weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04