Ereleden

Dhr. Berend NagtglasBerend Nagtglas

 

Tijdens de Algemene Ledenraad van de GOV|MHB, op donderdag 11 juni, is dhr. Berend Nagtglas benoemd tot Erelid van de GOV|MHB.

 

Berend Nagtglas is ruim 50 jaar als bestuurslid en als adviseur op het gebied van pensioenen, met name pensioenberekeningen, actief geweest bij de (voorlopers van de) GOV|MHB.

 

De GOV|MHB is Berend Nagtglas zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet die hij voor alle leden heeft verricht. Om die reden heeft het bestuur van de GOV|MHB gemeend Berend Nagtglas te benoemen tot Eerelid.


Drs. T.M. Bousema

 

Verdere info volgt.


L.F.J. Loth

 

Verdere info volgt.


Ir. H.I.M. Nieuwenhuis

 

Verdere info volgt.


Ing. A. Thoma

 

Verdere info volgt.


GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: