De Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) is een federatieve belangenvereniging én een beroepsvereniging binnen de overlegsector Defensie.

De GOV|MHB is uniek vanwege het feit dat zij als enige belangenvereniging een specifieke groep defensiemedewerkers vertegenwoordigt, namelijk (aspirant) officieren en middelbaar & hoger burgerpersoneel bij Defensie. De GOV|MHB is hierbij de grootste belangen- en beroepsvereniging voor officieren binnen Defensie.

 

De GOV|MHB behartigt naast de collectieve belangen van de leden ook de individuele belangen. U kunt hiervoor contact opnemen met .

 

De GOV|MHB heeft twee hoofddoelstellingen:

  1. Het behartigen van de collectieve en individuele belangen van de leden;
  2. Het bijdragen tot het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie.

De eerste doelstelling valt onder het element 'Belangenvereniging', de tweede doelstelling valt onder het element 'Beroepsvereniging'.

Zowel de belangenbehartiging als het bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie geschiedt door het bestuur, namens de leden van de GOV|MHB. Het is om die reden dat de GOV|MHB van mening is dat de leden een grote inspraak dienen te hebben in deze processen. Hiertoe biedt de GOV|MHB de leden verschillende mogelijkheden.

 
De federatieve koepel GOV|MHB bestaat uit de volgende verenigingen:

  • Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren (KVMO);
  • Nederlande Officieren Vereniging (NOV);
  • Koninklijke Vereniging voor Reserve Officieren (KVNRO).

Daarnaast kent de GOV|MHB individueel aangesloten burgerleden en officieren.

De GOV|MHB is aangesloten bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) die op haar beurt is aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VcP). De VcP heeft onder andere een stem in de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De VcP heeft ook een stem in de Stichting van de Arbeid (STAR).