De GOV|MHB helpt u werken aan uw vaardigheden en competenties.

 

Defensie is als organisatie erg in beweging. Voortdurend dient u zich aan te passen aan de nieuwe koers van de organisatie en zich in te werken in een nieuwe rol. Steeds weer wordt er een beroep gedaan op andere kenniselementen, vaardigheden en competenties. Maar hoe krijgt u hier zicht op ? Hoe spelen vaardigheden en competenties een rol in uw loopbaan? Kunt u al uw vaardigheden en competenties wel ontwikkelen, hoe kunt u deze ontwikkelen en welke heeft u al goed ontwikkeld?

 

Ontdek welke mogelijkheden er voor u zijn:

 

De CareerScan: ook iets voor u?


De GOV|MHB biedt haar leden een uniek loopbaaninstrument aan: de CareerScan.
De defensiemedewerker is meer dan ooit regisseur van zijn of haar eigen loopbaan geworden.

Zelf sturing kunnen geven aan uw loopbaanontwikkeling – zij het binnen reële mogelijkheden – geeft voldoening maar kan ook tot vragen leiden als ‘Wat wil ik nu eigenlijk?’, ‘Waar liggen mijn talenten?’, ‘Waarin kan ik mezelf verbeteren?’. Met de CareerScan, een online en interactief loopbaaninstrument, krijgt u inzicht in uw competenties en ontwikkelingsmogelijkheden en kunt u eenvoudig beoordelen of u op de juiste loopbaankoers zit.

 

CareerScan
De GOV|MHB wil haar leden graag bij deze belangrijke vragen ondersteunen. Daartoe is ze samenwerking aangegaan met het bedrijf PiCompany. Dit bedrijf heeft onder meer de CareerScan ontwikkeld. De CareerScan is een ideaal, digitaal instrument ter voorbereiding op een loopbaan- of functioneringsgesprek of een persoonlijke heroriëntatie. In zeven stappen verzamelt u alle informatie die u nodig heeft om zelf een concreet ontwikkelplan te maken en de keuze voor een aanvullende cursus of opleiding te vergemakkelijken.

 

De CareerScan maakt met een uitgebreide vragenlijst uw persoonlijkheid inzichtelijk. Daarnaast geeft de scan een objectief beeld van uw competenties en wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden er ontwikkelingsmogelijkheden zijn. U krijgt een helder beeld in welke competentie het slim is om te investeren en in welke er misschien minder energie moet worden gestoken. Met de uitkomsten van dit instrument kunt u direct zelf aan de slag. Het biedt u concrete handvatten om aan uw eigen persoonlijke ontwikkeling te werken.

 

Heeft u interesse in de CareerScan en wilt u meer weten over de mogelijkheden en de kosten? Mail uw vragen naar .

 

Workshops

De GOV|MHB levert op een constructieve wijze een bijdrage aan uw persoonlijke ontwikkeling door haar leden trainingen, workshops en individuele begeleiding middels coaching aan te bieden.

U kunt deelnemen aan de navolgende workshops:

 

Coachend leidinggeven

De workshop Coachend leiderschap van de GOV|MHB ondersteunt u bij uw professionaliseringsproces en geeft u concrete tips en vaardigheden hoe u uw medewerkers stuurt en coacht en hoe u daarin nog verbetering kunt aanbrengen. U krijgt hierbij veel praktische informatie over communicatie en het geven van feedback. Kortom, u leert hoe u het beste uit uw medewerkers haalt!

 

Managen van uw eigen competenties

U wilt inzicht hebben in de noodzakelijk te verwerven competenties binnen de defensieorganisatie. De workshop, gegeven door PiCompany, geeft u een goede start voor het bewuster en effectiever werken aan uw persoonlijke ontwikkeling.

 

Motiveren van talent

“Motiveren van talent” is een zeer interactieve en praktische workshop, gericht op het in organisaties aanwezige talent te ontwikkelen, benutten en behouden.

 

Netwerken

In deze workshop maakt u kennis met het fenomeen “netwerken”. Door eerst te investeren komen de resultaten vanzelf. Het doel van deze workshop is te laten zien hoe leuk netwerken is en hoe vaak men, zonder het te weten, netwerkt.

 

Slecht nieuwsgesprekken

In deze workshop krijgt u een aantal bruikbare “tools” mee die u in gesprekken met uw personeel of als individueel personeelslid meerwaarde zullen bieden in uw dagelijks functioneren.

 

Aan de hand van het aantal opgaven worden de data en locatie voor de workshops ingepland.

Indien u zich wilt opgeven voor het bijwonen van een workshop kunt u zich aanmelden via of telefonisch: 070-38 39 504.

 

Let op!! De workshops staan open voor leden van de GOV|MHB en u hoeft slechts een bescheiden bijdrage te betalen.

 

Samen met uw collega werken aan uw persoonlijke competenties en uw netwerk binnen Defensie uitbreiden? Dat kan nu met behulp van uw beroepsvereniging: de GOV|MHB!

 

Open Universiteit

 

Open UniversiteitDe Open Universiteit Nederland (OUNL) en de GOV|MHB hebben de krachten gebundeld bij het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van de leden van de GOV|MHB.

 

Dit houdt concreet in dat GOV|MHB-leden 10% korting krijgen op geselecteerde onderwijsproducten met aanvullende begeleiding van de OUNL. Deze producten betreffen vakgerichte opleidingen en een MBA (zie onderstaand).

 

Onderwijsproducten met aanvullende begeleiding, waarop GOV|MHB leden 10% korting krijgen:

* Certified Professional Program Advanced Studies in Management * Certified Professional Program Beleidsadvisering, beleid in de praktijk * Certified Professional Program Besturen en (her)inrichten van bedrijfsprocessen * Certified Professional Program Controlling * Certified Professional Program Financial Decision Making * Certified Professional Program ICT-management audit * Certified Professional Program Implementation and Change Management * Certified Professional Program Enterprise Resource Planning * Certified Professional Program Managementcompetenties * Certified Professional Program Marketing and Supply Chain Management * Certified Professional Program Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen * Certified Professional Program Overheidsmanagement in de praktijk * Certified Professional Program Strategisch Human Resource Management * Certified Professional Program Basics van het Managen * Master of Business Administration

 

Daarnaast krijgen leden toegang tot een specifiek voor hen ingericht deel van de website van de OUNL (in ontwikkeling) en een contactpersoon.

 

PiCompany


PiCompanyDe GOV|MHB heeft een samenwerkingsverband met PiCompany. PiCompany heeft jarenlange ervaring in advies en implementatie van performance- en competentiemanagement, trainingen en assessments binnen en buiten Defensie.

 

PiCompany helpt haar klanten blijvend resultaatgericht te worden. Door het implementeren van bouwstenen van de High Performance organisatie realiseert PiCompany zichtbaar en direct business resultaat.

 

De visie van PiCompany is dat organisaties steeds flexibeler worden. Flexibeler om zich sneller aan te kunnen passen aan de globaliserende wereld, waarin veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Mensen spelen een cruciale rol in de flexibiliteit van organisaties.

 

Meer dan andere investeringen, is de investering in mensen hoog renderend. Mensen investeren vooral zelf in hun inzetbaarheid. Hierbij worden ze optimaal ondersteund door de organisatie die aangeeft wat er van ze wordt verwacht en wanneer ze succesvol zijn. Mensgerichtheid combineren met meetbaarheid is het hart van de concepten van PiCompany.

 

Kijk ook op: www.picompany.nl.

 

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: