Verzekeringen

GOV|MHB-leden ontvangen aantrekkelijke kortingen op diverse verzekeringen.

OHRA biedt leden aantrekkelijke kortingen op diverse verzekeringen


OHRAZorgverzekering
Bij OHRA is uw zorgverzekering goed geregeld. Met de OHRA Zorgverzekering heeft u een basisverzekering waarmee u verzekerd bent voor bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, medicijnen en kraamzorg. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende aanvullende(tandarts)verzekeringen. De OHRA Zorgverzekering is een restitutiepolis. Dit betekent dat u zelf kiest naar welke dokter, welk ziekenhuis of welke fysiotherapeut u gaat.

 

Via www.mijnOHRA.nl kunt u online declareren, de status bekijken, stand van de maximale vergoedingen zien, veranderingen doorgeven en eenvoudig online geneesmiddelen bestellen. Als GOV|MHB-lid krijgt u niet alleen korting op de OHRA Zorgverzekering, maar ook korting op producten en diensten die u helpen om gezond en fit te blijven.

 

Particuliere schadeverzekeringen
OHRA heeft een uitgebreid pakket van particuliere schadeverzekeringen bestaande uit:

  • Autoverzekering (zelf samen te stellen, per maand betalen zonder toeslag, no-claim tot 82% mogelijk en no-claimbescherming bij 14 of meer schadevrije jaren)
  • Motorverzekering (mogelijkheid om helm en motorkleding mee te verzekeren, 7 modules, gunstige no-claimkorting op 2e voertuig)
  • Woonverzekeringen, zijnde Inboedel-, Woonhuis-, AVP, Kostbaarheden-, Gezinsongevallen- en Rechtsbijstandsverzekering (geen onderverzekering door waardegarantie en 20% korting op inboedelverzekering met Politiekeurmerk Veilig Wonen)
  • Recreatieverzekeringen, zijnde Permanente Reis- en Caravanverzekering

 

Introductie digitale verzekeringslijn
OHRA introduceert een digitale verzekeringslijn met een vereenvoudigde prijsstelling. Hiermee kunt u als klant van OHRA uw verzekeringszaken heel eenvoudig online regelen. De nieuwe verzekeringslijn wordt gefaseerd ingevoerd. Op 25 mei 2014 heeft OHRA de digitale OHRA Autoverzekering geïntroduceerd. De komst van dit nieuwe product heeft gevolgen voor de collectieve afspraken voor de autoverzekering. De basispremie van de nieuwe autoverzekering is zo’n 15% lager dan de huidige basispremie. Ondanks deze scherpe basispremie behouden de leden van de GOV|MHB een collectiviteitskorting van 5%.

 

Beëindiging pakketkorting
Een andere verandering gaat over de pakketkorting op het aantal verzekeringen dat u heeft. Sinds 26 mei 2014 ontvangt u geen pakketkorting meer op nieuwe verzekeringen. Als u al verzekerd bent bij OHRA en pakketkorting heeft opgebouwd, verandert er niets voor uw lopende verzekeringen. U behoudt de korting.

Vervolg nieuwe koers
De nieuwe autoverzekering, de versimpeling van het kortingenbeleid en verdergaande digitalisering zijn de eerste stappen die tegemoetkomen aan klantbehoeften anno nu. In 2015 introduceert OHRA onder andere de nieuwe woon- en reisverzekeringen.

 

Probleem. Vakantie. Opgelost

Met de OHRA Doorlopende Reisverzekering hoef je je op vakantie nergens druk over te maken. Want is er een probleem? Met de HELP-MIJ-knop in de OHRA App kun je dag en nacht vertrouwen op professionele hulp van de OHRA Hulpdienst. Zeg maar ‘Adios!’ tegen je vakantieproblemen!

 

Jouw voordelen
- altijd en overal direct contact met de OHRA Hulpdienst
- eenvoudig zelf je reisverzekering samenstellen
- met 5 procent collectiviteitskorting

 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op de website van OHRA bij de veelgestelde vragen. http://www.ohra.nl/klantenservice/digitaal/collectiviteitskorting.jsp

 

Op de website www.ohracollectief.nl/cmhf722 kunt u uw premies direct berekenen. Deze premie is inclusief de speciale afspraken die OHRA met de GOV|MHB heeft gemaakt!

 

Heeft u liever persoonlijk contact? Bel OHRA via 026-400 40 40. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 15:00 uur.


Als u OHRA belt en uw collectiviteitsnummer 722 noemt, dan kan de korting direct worden meegenomen in uw premieberekening.


  • Clausule OHRA Rechtsbijstandverzekering
  • Clausule Uitsluiting rechtsgebieden CMHF

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden die op deze verzekering van toepassing zijn, zijn de individuele leden van de CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) die voor rechtsbijstand bij de CMHF een jaarlijkse contributie betalen en de leden van de bij haar aangesloten verenigingen die voor rechtsbijstand bij de CMHF een jaarlijkse contributie (per lid) betalen, niet verzekerd voor geschillen die betrekking hebben op de in artikel 3 van het "Reglement Rechtsbijstand CMHF" genoemde rechtsgebieden, zijnde:

  • ambtenarenrecht;
  • arbeidsovereenkomstenrecht;
  • sociaal verzekeringsrecht, voor zover dat het recht op een Werkloosheidsuitkering, bovenwettelijke uitkering, WAO-uitkering of wachtgeld betreft;
  • pensioenrecht.

Deze bepaling is eveneens van toepassing op leden van bij de CMHF aangesloten verenigingen die rechtsbijstand zelf uitvoeren doch daarbij een reglement hanteren dat op de uitgesloten rechtsgebieden een zelfde dekking biedt als het CMHF-reglement.

Inter AssureInter AssureSpeciaal voor leden die naar de west worden uitgezonden heeft de GOV|MHB een contract afgesloten bij Inter Assure. Ga naar www.inter-assure.com/defensie/Prinsenland AdviseursPrinsenland AdviseursPrinsenland Adviseurs is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in het geven van verzekeringstechnische, financiële en hypotheekadviezen aan cadetten en adelborsten, (aspirant) beroepsofficieren en particulieren.

Met gedegen kennis en ervaring in de verzekeringen en hypothekenwereld is het doel van Prinsenland de beste producten te selecteren die verkrijgbaar zijn in de markt. Aangezien Prinsenland Adviseurs aan geen enkele maatschappij verbonden is en het kantoor een groot en gedegen cliëntenbestand heeft, kunnen zij speciale voorwaarden bij de geldverstrekkers en verzekeringsmaatschappij bedingen waar u als GOV|MHB-lid uw voordeel mee kunt doen.

Service
Prinsenland Adviseurs heeft haar hele service apparaat ingesteld op de speciale werk- en leeromgeving van cadetten, militairen en officieren. Daarnaast is Prinsenland Adviseurs ook buiten de gangbare kantoortijden te bereiken en maken zij vaak in de avonduren afspraken voor bijvoorbeeld het geven van hypotheek- en financiële adviezen.

Speciaal voor adelborsten die lid zijn van de KVMO heeft Prinsenland een zeer interessante aanbieding!

www.prinsenland-adviseurs.nl/defensie

Zorgzaam

 

ZorgzaamVoor uw zorgverzekering kunt u natuurlijk ook terecht bij het, mede door de GOV|MHB opgerichte, Zorgzaam.

 

Ex-militairen, ex-dienstplichtigen, veteranen, postactieve militairen, reservisten, burgermedewerkers: Zorgzaam is de zorgverzekeraar voor iedereen die een arbeidsrelatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie. Ook partner en gezinsleden van deze personen, militairen en medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, NATRES en Home-Base support kunnen een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten.

 

Uitgebreide collectieve verzekering
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

 

Zorgverzekeringen
Zorgzaam heeft, binnen de grenzen van de Zorgverzekeringswet (ZVW), de regie over de basisverzekering Zorgzaam en de aanvullende verzekeringen. Zorgzaam stelt de door u te betalen premie vast. De verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering(en) worden door Zorgzaam in overleg met zorgverzekeraar Univé vastgesteld. Het vaststellen van de te betalen premie en de verzekeringsvoorwaarden wordt in opdracht van het bestuur van Zorgzaam uitgevoerd door het bureau van Zorgzaam.

 

U kunt bij Zorgzaam een basisverzekering en aanvullende verzekeringen afsluiten. Welke vergoedingen er in de basisverzekering zitten, is door de overheid vastgesteld. Zorgzaam biedt één basisverzekering, vijf aanvullende verzekeringen en de Zorgzaam Comfortverzekering aan.

 

Militairen
Militairen in werkelijke dienst zijn uitgesloten van deelname aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Zij zijn verplicht verzekerd bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: