Lid worden

De GOV|MHB is de grootste beroeps- en belangenvereniging voor (aspirant-) officieren en het middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie.

 

Officieren
Het lidmaatschap van één van de verenigingen van de GOV|MHB staat open voor de volgende categorieën officieren:

  • Actief dienende officieren en gelijkgestelden (zoals geestelijk verzorgers);
  • Aspirant officieren;
  • Reserve officieren;
  • Postactieve officieren.

Ga als officier naar de website van de vereniging van uw voorkeur voor meer informatie:

 

Burgerpersoneel
Burgerpersoneel, behorende tot de onderstaande categorieen, kunnen individueel lid worden van de GOV|MHB:

  • Burgerpersoneel bij defensie met bezoldigingsschaal 7 en hoger;
  • Postactief burgerpersoneel (wat heeft behoort tot bovengenoemde categorie).

 

De contributie van de GOV|MHB is € 9,- bruto per maand. Deze contributie is voor alle militairen en burgermedewerkers bij Defensie gelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt in rang of schaal.
De contributie wordt, voor defensiemedewerkers, via het NSK ingehouden.

 

N.B. voor het geval u, overigens overhoopt, mocht besluiten het lidmaatschap van de GOV|MHB te beëindigen, dan wijzen wij u erop dat dit, conform de statuten, pas met ingang van het volgende kalenderjaar kan worden geëffectueerd.

 

 

Ik wil lid worden van de GOV|MHB

(*) = verplichte velden
Aanhef(*)

Welke aanhef kunnen wij gebruiken?

Titel
Ongeldige invoer

Voorletters(*)
Wat zijn uw voorletters?

Tussenvoegsel

Achternaam(*)
Wat is uw achternaam?

Huisadres(*)
Wat is uw huisadres?

Postcode(*)
Wat is uw postcode?

Woonplaats(*)
Wat is uw woonplaats?

Telefoon(*)
Wat is uw telefoonnummer?

Mobiel
Wat is uw mobiele telefoonnummer?

E-mail(*)
Graag een (geldig) emailadres hier invullen

Geboortedatum(*)
Wat is uw geboortedatum?

Defensieonderdeel
Wat is uw rang?

Afdeling
Ongeldige invoer

Werknemernummer
Ongeldige invoer

dit staat links bovenaan op uw salarisstrook

Lidmaatschapsvorm(*)

Welk lidmaatschap wenst u?

Betalingswijze(*)

Hoe wilt u betalen?

IBAN nummer
Ongeldige invoer

BIC code:
Ongeldige invoer

De contributie van de GOV|MHB wordt via automatische incasso geïnd. Met het versturen van dit ingevulde formulier geeft u de GOV|MHB toestemming de contributie van het door u opgegeven IBAN nummer af te schrijven.
Met het versturen van dit formulier geeft u de GOV|MHB toestemming de gegevens op dit formulier uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de GOV|MHB.
Anti-spam code(*)
Anti-spam code
VerversDe code is niet correct overgenomen.

Typ de anti-spam code overGOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: