Links

 • VCP 
  Vakcentrale voor Professionals (voorheen MHP)
 • CMHF
  Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF)
 • KVMO
  Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, lid van de federatieve koepel GOV|MHB & CMHF-sector Defensie
 • KVNRO
  De Koninklijke Vereniging Nederlandse Reserve Officieren, lid van de federatieve koepel GOV|MHB & CMHF-sector Defensie
 • NOV
  De Nederlandse Officieren Vereniging, lid van de federatieve koepel GOV|MHB & CMHF-sector Defensie 

 

 

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: