De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

DSC06073c

De Stichting Gedenkteken Zr. Ms. Adder heeft ten doel:

Het oprichten en instandhouden van een gedenkteken ter nagedachtenis van de in zee omgekomen bemanning van de Rammonitor Zr.Ms. Adder, die in de avond van 5 juli 1882 met man en muis verging op circa vijf zeemijlen uit de kust van Scheveningen ter hoogte van de vuurtoren.

Het geven van voorlichting over en periodiek herdenken van deze ramp en het verrichten van al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen en beheren van gelden ter financiering van de oprichting en instandhouding van het gedenkteken. Het geven van voorlichting over de ramp (oa. door middel van een website) en het periodiek herdenken daarvan, een en ander waar nodig in nauwe samenwerking met de gemeente ’s-Gravenhage en voorts door her ondernemen van al hetgeen, zulks in de meest ruime zin des woords, wat kan bijdragen tot het bereiken van deze doelstelling.

Bestuur Stichting Gedenkteken Zr.Ms. Adder:

  • Richard Schmüll (Voorzitter)
  • mr. Henk Grootveld (Secretaris)
  • Martin Mos RA RC RBA (Penningmeester)
  • mr. Herman Koning (Fondswerving)


Beloningsbeleid bestuur

Het Bestuur Stichting Gedenkteken Zr.Ms. Adder bestaat louter uit vrijwilligers en wordt op geen enkele wijze beloond voor haar werkzaamheden.


Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)

Het RSIN van de Stichting is: 85.42.78.400

 
Documenten behorend bij de plaatsing van het gedenkteken op 10 april 2015

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Wassenaarseweg 2
2596 CH  Den Haag

070 - 383 95 04