De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Het ProDef-Bulletin is het periodieke katern van de GOV|MHB en verschijnt 8x per jaar.

 

Uitgever
Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie

 

Hoofdredactie
KLTZ ing. M.E.M. de Natris

 

Eindredactie

LTZ2OC (LD) N.J. van Lierop

 

Redactie

Lkol bd R. Bliek

MAJ N. van Woensel
mr. B. Blonk
Drs. M.A.M. Weusthuis
Dhr. T. Kofman

Medewerkers
mr. O. Borgeld
Genmaj bd Jhr J.H. de Jonge
Drs. R.W. Mannak (correcties)
Bgen bd J.L.R.M. Vermeulen
MCD (foto’s, tenzij anders vermeld)

 

Adres redactie
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
Tel. 070 - 383 95 04

www.prodef.nl

 

Vormgeving
Frank de Wit
Tel. 038 - 455 17 54

 

Webdesign
PolderWebDesign
www.polderweb.nl
Tel. 0299-746585

 

Drukwerk
Wilco Art Books
Vanadiumweg 8
3812 PZ Amersfoort

 

Advertenties
Tel. 070 - 383 95 04

 

Adreswijziging
Zo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:
Secretariaat GOV|MHB
Antwoordnummer 93244
2509 WB Den Haag
(geen postzegel nodig)
of per e-mail aan het secretariaat

 

Copyright ProDef-Bulletin
Overname van artikelen is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron.
Artikelen in het ProDef-Bulletin vertolken niet noodzakelijk de visie van het hoofdbestuur van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie of van de redactie. De inhoud van artikelen blijft geheel voor verantwoording van de auteur(s).

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Wassenaarseweg 2
2596 CH  Den Haag

070 - 383 95 04