De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Als lid van de GOV|MHB kunt u een beroep doen op Rechtsbijstand regeling van de GOV|MHB.

Rechtsbijstand wordt slechts verleend voor zover dat ligt op één van de volgende Nederlandse
rechtsgebieden:

  1. ambtenarenrecht;
  2. arbeidsovereenkomstenrecht;
  3. sociaal zekerheidsrecht uitsluitend voor zover dat het recht op eenwerkloosheids bovenwettelijke WAO uitkering of wachtgeld betreft;
  4. pensioenrecht


U kunt het reglement hier raadplegen.

Als u meent hiervoor in aanmerking te komen kunt u dit aanvragen via het volgende email adres:

.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04