De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg


Conform de statuten van de KVMO wordt jaarlijks een Algemene Vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering, waar alleen leden van de KVMO het besloten ochtenddeel kunnen bijwonen, komen in ieder geval aan de orde:het jaarverslag en de rekening en verantwoording met het verslag van de kascommissie;
de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
de voorziening in vacatures;
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproep voor de vergadering;
de begroting.

Het middagdeel is veelal openbaar en staat in het teken van een actueel thema. In 2014 werd de 100ste Algemene Vergadering gehouden op dinsdag 24 juni in Den Helder. Het openbare middagdeel van deze bijzondere vergadering stond in het teken van het KVMO-symposium met als thema 'Met innovatie de toekomst in', wervelend ingeleid door trendwatcher Adjiedj Bakas.
Klik hier voor het verslag van deze Algemene Vergadering.

Algemene Vergadering 2015
Dit jaar wordt de Algemene Vergadering gehouden op maandag 8 juni, op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Tijdens het huishoudelijk gedeelte staan de vereniging, het verenigingsbeleid, de begroting 2015 en het jaarverslag 2014 centraal.

Het huishoudelijk gedeelte (alleen voor KVMO leden) wordt 's morgens gehouden van 10.00 – 12.00 uur. Vanaf 09.30 uur bent u van harte welkom. Na afloop (ca. 12.00 uur) wordt een gezamenlijke maaltijd genoten.

Openbaar gedeelte
's Middags is het openbaar gedeelte van de Algemene Vergadering, met het symposium 'Defensie weer zichtbaar in de samenleving'.

Keynote speaker is ing. Ahmed Aboutaleb, sinds januari 2009 burgemeester van Rotterdam. Hij heeft zich vorig jaar met succes sterk gemaakt voor het behoud van de marinierskazerne in Rotterdam. Ook zet hij zich in voor grotere zichtbaarheid van de mariniers in zijn stad.

Daarnaast spreken Brigadegeneraal der mariniers mr. Richard Oppelaar, commandant van het Korps Mariniers en directeur operaties van de Koninklijke Marine en Prof. dr. Ben Schoenmaker, hoofd afdeling Operationele Dienstverlening van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Het middagprogramma begint om 13.00 uur. Na afloop, om ca. 16.15 uur, is er een borrel.

Via Marineblad, www.kvmo.nl en de KVMO Nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van het definitieve programma.

Locatie
Van Ghentkazerne, Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam

Aanmelding
Hier kunt u zich aanmelden voor deze dag.


Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Wassenaarseweg 2
2596 CH  Den Haag

070 - 383 95 04