Wij heten u van harte welkom als nieuw lid van de GOV|MHB!

Wij hebben uw wijziging onvangen en zullen deze z.s.m. administratief verwerken.

Adelborsten in opleiding die lid zijn van de KVMO kunnen gebruik maken van een zeer voordelig verzekeringspakket: de Adelborstenverzekering!

Door het collectieve karakter bedraagt dit zeer complete verzekeringspakket voor adelborsten slechts € 5,- per maand gedurende de opleiding tot de datum benoeming tot LTZ3/TLNT!
De kosten worden automatisch verrekend via je lidmaatschap bij de KVMO

Dit verzekeringspakket, dat wordt aangeboden door Prinsenland Adviseurs, bestaat uit een aantal verzekeringen met een aantal unieke kenmerken die zijn afgestemd op jouw werk en leersituatie tijdens de opleiding:

Inboedelverzekering
Jouw inboedel is verzekerd tegen het risico van brand, diefstal en inbraak. De inboedel is verzekerd op het adres waar je via Defensie een kamer bewoont. Persoonlijke bezittingen, meegenomen op een schip, vallen ook onder de dekking.

Doorlopende reisverzekering
Complete reisverzekering met de volgende kenmerken; werelddekking, wintersportdekking en dekking bij avontuurlijke sporten op reis. Het annuleringsrisico is meeverzekerd tot een bedrag van € 1.134,00 per reis per adelborst. Vooraf geboekte binnenlandse reizen zijn ook meeverzekerd.

Ongevallenverzekering
De dekking geldt voor ongevallen die géén dienstongeval zijn. Het betreffen dus ongevallen die ontstaan tijdens privé-situaties. Een uitkering volgt in geval van overlijden of ongeval. Deze verzekering biedt ook dekking voor ongevallen ontstaan tijdens feesten, al dan niet door alcoholgebruik. Daarnaast dekt de verzekering ongevallen ontstaan tijdens het uitoefenen van gevaarlijke sporten zoals bergbeklimmen, survivaltochten en parachutespringen. Indien verzekerde niet meer opleidbaar is voor wapen, dienstvak of functiegroep volgt eveneens een uitkering.

Aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt schades die aan derden zijn toegebracht. Deze verzekering kent geen eigen risico.


[block border="5px solid #00538F" padding="10px 15px"]Meld je aan via Je wordt dan zo spoedig mogelijk aangemeld bij Prinsenland. Het verzekeringspakket treedt direct in werking.[/block]


Prinsenland AdviseursPrinsenland Adviseurs is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in het geven van verzekeringstechnische, financiële en hypotheekadviezen aan adelborsten, cadetten, (aspirant) beroepsofficieren en particulieren.

Daarnaast is Prinsenland Adviseurs ook buiten de gangbare kantoortijden te bereiken en maken zij vaak in de avonduren afspraken voor bijvoorbeeld het geven van hypotheek- en financiële adviezen.

Heb je inhoudelijke vragen over het verzekeringspakket? Neem dan contact op met Prinsenland Adviseurs,


Hartelijk dank voor uw interesse in het ProDef Bulletin. Uw abonnement gaat per direct in.

Vertegenwoordiger werkgroep
De KVMO is op zoek naar een voorzitter voor de  Werkgroep Postactieven en een voorzitter voor de  Werkgroep Jongeren. De voorzitters van de Werkgroepen maken ook deel uit van het hoofdbestuur.

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met .Waterkracht

Waterkracht is de carrièrekrant voor het gehele maritieme cluster. Waterkracht wordt verspreid in een oplage van 70.000 onder studenten, young professionals en seniors in alle voor het maritieme cluster relevante vakgebieden.

Kijk hier voor de meest recente on-line publicatie van Waterkracht>>>
Navtrain International
Navtrain International is opgericht in 2011 door enkele ondernemende oud-officieren van de Koninklijke Marine. NAVTRAIN is gespecialiseerd in het trainen van maritieme organisaties waarbij de eerste prioiriteit ligt bij veilig opereren op zee. De consultants en trainers zijn o.a. betrokken geweest bij de afstoting en overdracht van KM-materieel, waaronder complete schepen, naar andere landen, inclusief een complete opwerkcyclus. De mensen van NAVTRAIN zijn niet alleen ervaren in het trainen van buitenlandse bemanningen, maar tevens in overdracht van relevante kennis, operationele concepten en "train the trainer" concepten.

Het team van NAVTRAIN bestaat uit specialisten die hun reputatie hebben waargemaakt gedurende vele jaren actieve dienst bij de KM. Ze hebben allen uitgebreide ervaring in het trainen van bemanningen tot op het nieveau van "operationeel gereed". NAVTRAIN heeft de benodigde diversiteit aan specialisten zowel op het niveau van onderofficieren als officieren.

Operationele ervaring en vaardigheden anderen te trainen en kennis over te dragen op het juiste niveau alleen is niet genoeg. Daarnaast vergt het werken in een internationale omgeving ook culturele aanpassingen, ten einde de klanten optimaal te kunnen bedienen. Voor elke opdracht wordt het NAVTRAIN-team uitgebreid geïnformeerd over de culterele achtergrand van betreffende klant. NAVTRAIN International begrijpt dat het doorgronden van culturen essentieel is voor een succesvolle trainingsperiode.

Navtrain International is altijd geïnteresseerd in ervaren marinespecialisten, ongeacht rang of stand. Op dit moment recruteert NAVTRAIN International alleen personeel dat op het punt staat met FLO te gaan, danwel zojuist de dienst verlaten heeft. NAVTRAIN biedt geen vast dienstverband aan maar opereert op projectbasis.

Indien u geïnteresseerd bent om te werken in een internationale omgeving met een diversiteit aan culturen ga dan naar de website van NAVTRAIN.