Uitspraak Centrale Raad van Beroep

26 apr 2017
295 keer
Uitspraak Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep heeft op 26 april 2017 een uitspraak gedaan in zaken van voormalige burgerambtenaren van het ministerie van Defensie met een wachtgelduitkering (SBK 2004) die een inkomensverlies lijden vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd (AOW-gat). Geoordeeld is dat met de financiële voorzieningen die de minister van Defensie nu heeft getroffen, geen sprake is van verboden onderscheid naar leeftijd.

 

Met deze link kunt u de gehele uitspraak bekijken:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1473&showbutton=true

 

Met deze link gaat u naar het persbericht van de Centrale Raad van Beroep naar aanleiding van de uitspraak:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Compensatie-voor-AOW-gat-van-burgerambtenaren-Defensie-is-toereikend.aspx

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: