Namens het defensiepersoneel én hun thuisfront zijn de gezamenlijke vakbonden vandaag een petitie gestart. Via de petitie zetten…
Officieren geven een ongekend hard signaal af, meer dan 90% zegt “Nee” tegen het eindbod van de minister.…
Op 18 april hebben de Centrales van Overheidspersoneel (CVO’s) in het Sectoroverleg Defensie met de minister gesproken over…
Eerder deze week hebben wij aangegeven dat vandaag het eindbod van Defensie openbaar gemaakt zou worden. (Voor de…
  Op 18 april 2017 is het eerder geschorste SOD hervat, waarin de minister in een gesloten enveloppe…
Eerder berichtten wij dat tot grote teleurstelling van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCOD) in een vergadering…
Vorige week vrijdag 26 januari 2017 heeft de Secretaris–generaal (SG) aan al het personeel van Defensie een mail verstuurd. Daarin…
Minister biedt personeel geen enkel perspectief op een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord Gisteren, 26 januari 2017, is er een vergadering…
Defensie laat haar medewerkers in de kou staan. Aan een langdurig en intensief onderhandelingstraject is gisteren tot woede…
Op dringend verzoek van de Centrales van Overheidspersoneel heeft de minister van Defensie op 24 november jl. een…

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: