Pensioenen / UGM / AOW

Ernstig zieke (ex-)medewerkers moeten zich aanmelden bij ABP!   Van onze leden krijgen wij verontruste berichten over de…
GOV|MHB-leden vragen naar de samenhang van de nieuwe diensteinderegeling, d.w.z. een latere ontslagdatum, en een daardoor hoger pensioen.…
Na de hoorzitting AOW-gat en het Algemeen Overleg AOW-gat was er gisteren een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) AOW-gat.…
Verdeel en heers, niet bij militairen!!!   Het overleg in de Tweede Kamer met betrekking tot het AOW-…
De GOV|MHB is op meerdere fronten doorlopend aan het werk voor haar leden met een AOW-gat. Allereerst is daar…
Aanstaande donderdag, 25 augustus 13.00 uur, vindt in de Rechtbank Den Haag de (openbare) zitting plaats in een…
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in de rechtszaken die burgermedewerkers met wachtgeld hebben aangespannen…
De behandeling van de ‘voorziening AOW- gat’ tijdens het Algemeen Overleg (AO) Personeel door de vaste Kamercommissie voor…
Vanaf 1 januari 2015 bouwen ABP-deelnemers die een inkomen hebben van meer dan € 100.000,- geen pensioen meer…
De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen…
De GOV|MHB ontvangt signalen dat er onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de inkomstenbelasting tijdens de periode waarin…
Het kabinet vindt dat er in Nederland te ruimhartige fiscaal gefaciliteerde pensioenen worden opgebouwd. Vanaf 1 januari 2015…
Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over het verhogen van het nabestaandenpensioen naar 70%, m.i.v.…
Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over de voorziening t.b.v. het ondervangen van de negatieve…
Het College voor de Rechten van de Mens heeft op 11 juni jl een brief gestuurd aan de…
Het percentage waarmee de militaire pensioenen jaarlijks worden verhoogd wordt met ingang van 1 januari 2016 verlaagd van…
Fiscaal kader, financieel toetsingskader, dekkingsgraad, herstelplan.Waarschijnlijk heeft u over deze zaken gelezen of gehoord, maar wat betekenen ze…
Op deze website en in het ProDef Bulletin, dat zaterdag 14 maart bij GOV|MHB-leden thuis wordt bezorgd, is…
Tot 1 januari 2015 kregen AOW-gerechtigden wier partners nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hadden bereikt, een zgn. AOW-toeslag…
Dezer dagen werden GOV|MHB-burgerleden met een ontslaguitkering verrast met een netto fors lagere uitkering dan in 2014. Wat…

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: