AOW-gat

(Dossierhouder: Dhr. drs. M.A.M. (Martin) Weusthuis (Sr. Beleidsmedewerker Pensioenen & Sociale Zekerheid)

 

De wetgeving, in de huidige vorm rond de verhoging van de AOW-leeftijd, heeft tot gevolg dat voor oud-militairen met een UKW-uitkering en voor sommige burgers en militairen met een (ontslag)uitkering een gat ontstaat tussen het einde van die uitkering en de aanvang van de AOW-uitkering: het AOW-gat:

 

Lees hier alle berichtgeving over het AOW-gat in het overleg binnen het Sector Overleg Defensie én overige berichtgeving mbt het AOW-gat en Defensie.

 

 

Na de hoorzitting AOW-gat en het Algemeen Overleg AOW-gat was er gisteren een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) AOW-gat.…
Verdeel en heers, niet bij militairen!!!   Het overleg in de Tweede Kamer met betrekking tot het AOW-…
De GOV|MHB is op meerdere fronten doorlopend aan het werk voor haar leden met een AOW-gat. Allereerst is daar…
Aanstaande donderdag, 25 augustus 13.00 uur, vindt in de Rechtbank Den Haag de (openbare) zitting plaats in een…
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in de rechtszaken die burgermedewerkers met wachtgeld hebben aangespannen…
De behandeling van de ‘voorziening AOW- gat’ tijdens het Algemeen Overleg (AO) Personeel door de vaste Kamercommissie voor…
De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen…
De GOV|MHB ontvangt signalen dat er onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de inkomstenbelasting tijdens de periode waarin…
Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over de voorziening t.b.v. het ondervangen van de negatieve…
Het College voor de Rechten van de Mens heeft op 11 juni jl een brief gestuurd aan de…
De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen…

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: