Bestuur CMHF-sector Defensie

Het bestuur van de CMHF-sector Defensie bestaat uit de volgende personen:


FunctieContact
Duo-voorzitter  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Twitter: https://twitter.com/voorzitterNOV
Duo-voorzitter  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Twitter: https://twitter.com/Voorzitter_KVMO
Vicevoorzitter (namens de burger leden) Vacant
Penningmeester Dhr. R.R. Kuperus
Secretaris Dhr. R. Groen
Lid (namens de ODB) Dhr. E. Jurriens
Lid (namens de KVNRO) Dhr. J. Lampers

 

 

Het bestuur wordt bijgestaan door het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg.

 


 

Dhr. J.L.R.M. (Ruud) Vermeulen
Duo-voorzitter GOV|MHB

Ruud VermeulenBrigadegeneraal der infanterie bd

 

 

Dhr. J.L.R.M. Vermeulen vervult de functie van (duo-)voorzitter sinds 21 juni 2012 en is het aanspreekpunt voor onderwerpen gerelateerd aan de beroepsvereniging.

Dhr. J.L.R.M. Vermeulen is tevens voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)

 

Curriculum Vitea:
Tot zijn 50-ste levensjaar heeft Brigadegeneraal bd Ruud Vermeulen uitsluitend functies in het opleidings- en
operationele domein gehad, waaronder de functies van bataljonscommandant van een luchtmobiel bataljon en commandant van de Koninklijke Militaire School (KMS), de bakermat van de onderofficiersopleidingen.
Na zijn bevordering tot generaal heeft Brigadegeneraal bd Vermeulen functies vervuld bij werving en als project officier reorganisatie KL.
Na het verlaten van de actieve dienst is Brigedegeneraal bd Vermeulen voor Defensie werkzaam geweest als projectleider loopbaanlint. 

 


Dhr. ing. M.E.M. (Marc) de Natris
Duo-voorzitter GOV|MHB

Mark de NatrisKapitein-luitenant ter zee

 

 

 

Dhr. De Natris vervult de functie van Duo-voorzitter van de GOV|MHB sinds 24 juni 2013.
Vanaf 6 november 2012 heeft hij de functie van duo-voorzitter waargenomen.

Dhr. De Natris is (als duo-voorzitter van de CMHF-sector Defensie) het eerste aanspreekpunt voor de collectieve belangenbehartiging.

 

Dhr. ing M.E.M. de Natris heeft een lange historie binnen de belangenbehartiging van officieren en middelbaar & hoger burgerpersoneel bij Defensie.
Zo was hij sinds 01 januari 2012, beleidsmedewerker Reorganisaties binnen de sectie Georganiseerd Overleg.

 

In het recente verleden, van 1998 tot 2003, heeft dhr. De Natris de functie van secretaris van de KVMO vervuld.
Aansluitend heeft hij tot september 2009 de functie van Hoofd sectie Overleg van de FVNO|MHB, tevens Hoofdonderhandelaar van de CMHF-sectie Defensie vervuld.

 

Dhr. ing M.E.M. de Natris is tevens voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren (KVMO)

 

De Kapitein-Luitenant ter zee De Natris is een zogenaamde ‘vrijgestelde’ officier.

 


Dhr. R. Groen
Secretaris GOV|MHB

no imageLuitenant ter zee der tweede klasse Oudste Categorie van de Logistieke Dienst

 

 

Dhr. R. Groen vervult de functie van secretaris van de GOV|MHB sinds 1 mei 2015
Dhr. R. Groen is tevens secretaris van de CMHF-sector Defensie en secretaris van de Koninklijke Vereniging van Marine Officieren (KVMO).

 

 


 

Vrijgestelde officier:

Een vrijgestelde officier wordt voor de duur van een functie gehuurd van Defensie.
Hierdoor is de officier weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.

 

 

 

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.