Vertegenwoordigers binnen het Georganiseerd Overleg

De volgende personen vertegenwoordigen de CMHF-sector Defensie binnen het Georganiseerd Overleg sector Defensie:

 

Dhr. N. (Niels) van Woensel
Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg

Dhr N van WoenselMajoor van de Koninklijke Landmacht, Dienstvak Logistiek, Regiment Technische troepen

 

Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg (HSGO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het HSGO is de hoofdonderhandelaar namens de CMHF-sector Defensie en legt in die hoedanigheid verantwoording af aan het (Dagelijks) Bestuur van de CMHF-sector Defensie.
De hoofdtaak van het HSGO is het behartigen van de belangen van het militair en burger defensiepersoneel in het algemeen en de achterban in het bijzonder.

 

Overlegfora:

 • Sector Overleg Defensie (SOD)
 • Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV)
 • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP)
 • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Defensie Onderdelen (WG AP-DO)
 • Werkgroep Algemene & Financiële Rechtstoestand (WG AFR)
 • Werkgroep Post-actieven (WG PA)
 • Werkgroep Reorganisaties (WG REO)

 

Daarnaast heeft het HSGO, namens de CMHF-sector Defensie, zitting in het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD). 

 

 

Bereikbaarheid:
T: 070-3839504
E:

Twitter: @HSGO_GOVMHB 

 

 


Dhr. R. (René) Bliek
Senior Beleidsmedewerker Reorganisaties & Medezeggenschap

René BliekLuitenant-kolonel b.d.van de Koninklijke Landmacht, Dienstvak Logistiek,

Bevoorradings & Transporttroepen


Senior Beleidsmedewerker

 

 

Overlegfora:

 • Werkgroep Reorganisaties (WG REO)
 • Informeel overleg Reorganisaties BS
 • Informeel overleg Reorganisaties CDC
 • Informeel overleg Reorganisaties CLAS
 • Informeel overleg Reorganisaties CLSK
 • Informeel overleg Reorganisaties CZSK
 • Informeel overleg Reorganisaties DEF
 • Informeel overleg Reorganisaties DMO
 • Informeel overleg Reorganisaties KMar
 • Technisch Werkverband Arbo & Veiligheid (TWAV)

 

Specialisaties:

 • Reorganisaties
 • Medezeggenschap

 

Bereikbaarheid:
T: 070-3839504
E:

 

 Dhr. R. Bliek werkt drie dagen in de week voor de CMHF-sector Defensie.


Dhr. drs. M.A.M. (Martin) Weusthuis
Senior Beleidsmedewerker Pensioenen & Sociale Zekerheid

Martin WeusthuisSenior Beleidsmedewerker

 

 

Overlegfora:

 • Werkgroep Post-actieven (WG PA)

 

Specialisatie:

 • Pensioenen & Sociale zekerheid

 

Bereikbaarheid:
T: 070-3839504
E:

 

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: