Hieronder volgen aanwijzingen voor het aanleveren van kopij ten behoeve van het ProDef bulletin. 
De kopij, inclusief foto’s en andere illustraties, wordt digitaal aangeleverd en gestuurd naar de redactie van het ProDef Bulletin.

 

Kopij

 • Artikelen zijn opgemaakt in Word
 • Maximum aantal woorden:
  • Achtergrond- en opinieartikelen: 2.400 woorden
  • Columns, reacties en boekbesprekingen: 430 woorden
 • Artikelen zijn voorzien van een korte, pakkende titel, eventueel met een ondertitel, en van tussenkoppen, een inleiding en een conclusie
 • Maximaal 20 voetnoten (eindnoten) worden in het blad geplaatst. Indien sprake is van meer dan 20 voetnoten worden deze allemaal alleen op de website gepubliceerd.

Foto’s en illustraties

 • Foto’s, illustraties en tabellen afzonderlijk (digitaal) bijvoegen
 • Foto’s zijn minimaal 300 dpi, 250 kb, en opgeslagen als jpeg.
 • De foto’s, illustraties en tabellen zijn voorzien van bijschriften en bronvermelding

Persoonsgegevens
Aanleveren bij de kopij:

 • Naam, voorletters, rang en ev. titulatuur van de auteur(s);
 • Korte omschrijving van de huidige werkzaamheden;
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • Adres waarnaar de 3 bewijsexemplaren kunnen worden gestuurd;

Vergoeding

 • Auteurs van achtergrond- en opinieartikelen en columns ontvangen een onkostenvergoeding van 25 euro per gedrukte pagina.
 • Boekrecensenten ontvangen het te bespreken boek.

Adresgegevens:
Redactie ProDef Bulletin
Wassenaarseweg 2
2569 CH Den Haag
Tel. : 070 -383 95 04
E-mail: