Uit het overleg / Dossiers 2016

 

2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012

 

Petitie AOW- gat

Op 6 december as. zal de GOV|MHB in samenwerking met de VBM en AFMP een petitie…

Tijdelijk langer doorwerken

Op dringend verzoek van de Centrales van Overheidspersoneel heeft de minister van…

Tijdelijk langer doorwerken

Op dringend verzoek van de Centrales van Overheidspersoneel heeft de minister van…

Petitie AOW-gat

De GOV|MHB heeft samen met de andere vakbonden (VBM, BBTV, AFMP, MarVer, KVMO, NOV,…

Arbeidsvoorwaardenoverleg hervat

Op uitnodiging van Defensie zijn op donderdag 26 oktober jl. Defensie en de Centrales…

Cafetariamodel Defensie van start…

Op 26 september jl. heeft de minister van Defensie een voorstel ingediend voor een…

Minister van Defensie frustreert…

Op 29 september 2016 is er, op verzoek van de samenwerkende centrales van…

Telegraaf - Stel oudere vrij van…

In een artikel van de Telegraaf van dinsdag 6 september breken verschillende vakbonden…

Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden…

Half september starten de onderhandelingsgesprekken tussen de bonden en Defensie over…

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 juli 2016 uitspraken gedaan in zaken over…

Huisvesting en voeding van rijkswege

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat Defensie bij het…

Vergoeding overwerk

De afgelopen maand is er een hoop onrust ontstaan omtrent de vergoeding voor overwerk…

Premie pensioenen boven 100.000,-

De GOV|MHB is van mening dat de premie die werd besteed aan pensioenbouw voor het…

Huurplafond bij passende woning…

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 29 oktober 2015 een uitspraak over het…

 

2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012