Met een korte en opvallende actie hebben 100 collega’s op 15 september in een zonnig Den Haag aandacht gevraagd voor het vastgelopen cao-overleg bij Defensie en een voor haar taak berekende en toekomstbestendige krijgsmacht. Anderhalf uur lang werden alle in- en uitgangen van het departement geblokkeerd en om het kwartier loeiden sirenes. Ook werden flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd met het publiek.

 

Met de ‘belegering’ van het ministerie wijzen de actievoerders minister en politiek er op dat er iets moet gebeuren aan de salarisachterstand. Ook moet er een einde komen aan de jarenlange verwaarlozing van de krijgsmacht.
Voordat alle in- en uitgangen van het ministerie werden geblokkeerd, hebben de voorzitters van de gezamenlijke vakbonden de actievoerders, een goede mix van burgers en militairen, nogmaals uitgelegd waar het de bonden om te doen is.


Het defensiepersoneel heeft sinds 2014 geen cao meer. Tot nu toe heeft deze minister als werkgever het defensiepersoneel in de steek gelaten. Maar het personeel is niet alleen erg ontevreden omdat het al 4 jaar geen cao heeft. Er zit ze veel méér dwars. De werkdruk is hoog, eenheden zijn fors onderbezet. De instroom blijft achter en de uitstroom is hoog. Het personeel vindt Defensie blijkbaar geen aantrekkelijk werkgever meer. De basisgereedheid is niet op orde. Er zijn grote tekorten aan voer- en vaartuigen, materieel en voorraden.


Het vertrouwen van het personeel in de top is heel laag omdat er nog steeds geen cao is én omdat er een tekort aan alles is om het werk goed en veilig te (kunnen) doen. Met de actie geven de bonden een signaal af aan de minister en aan de politieke partijen die het nieuwe kabinet formeren (VVD, het CDA, D66 en Christen Unie). Er moet volgens de bonden minimaal 2,5 miljard euro bij. Blijkbaar komen die partijen niet verder dan 1 miljard extra voor Defensie
Dat is veel te weinig. “De gevolgen hiervan zijn dat er weer keihard bezuinigd moet worden. En het defensiepersoneel betaalt de rekening”, aldus één van de voorzitters. De bonden verwachten van de formerende partijen dat die hun verkiezingsbeloften waar maken. In een wereld die steeds onveiliger wordt moét je investeren in veiligheid. In personeel én materieel. In veiligheid van/voor iedereen, want veiligheid is van ons allen. En het kabinet moet gewoon de afspraak nakomen om 2% van het BNP aan Defensie te (gaan) besteden.

 

Komen er nog meer acties?
Ja de acties worden langzaam opgevoerd, uiteraard binnen de wet. De veiligheid blijft gegarandeerd en de defensietaken blijven de prioriteit. Een aantal van onze collega’s is nu in Sint Maarten om humanitaire hulp te verlenen. De hulp op Sint Maarten gaat nu vóór de actie. Na onze succesvolle stiptheidsacties op de vliegvelden Eindhoven en Rotterdam van de KMar collega’s staat een stiptheidsactie op Schiphol óók nog steeds op ons lijstje. En als er niet op korte termijn een cao komt gaan we op 2 november een grote actie houden.


De bonden danken alle actievoerders in Den Haag voor hun komst! Dank voor uw steun!