De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
In oktober is je portemonnee mogelijk nog beter gevuld…

Eén van de mooie resultaten van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord is toch wel de aanzienlijke loonsverhoging die we wisten te bewerkstelligen. Met name door aanpassing of vervanging van de salaristabellen. Voor januari 2023 betekent dit dat we nog eens 3,65% over de nieuwe salaristabellen erbij krijgen. Het liefst zagen we dat deze nieuwe tabellen ook al begin dit jaar in zouden zijn gegaan. Het geld was er immers, alleen bleek dat nog niet zo eenvoudig. Daar hebben we nu, voor onze militaire collega’s, toch goed nieuws over…

Omdat het geld wel beschikbaar is en we jullie zo snel mogelijk willen laten profiteren van de salarisverhoging, kwamen we met Defensie overeen dat er vanaf 1 juli 2022 een maandelijkse toelage wordt toegekend boven op je salaris. De zogenoemde ‘toelage overbrugging salaris’ oftewel TOS. Dat merk je in oktober met terugwerkende kracht (tot 1 juli) in je salaris. Daarna wordt de TOS maandelijks uitbetaald, totdat de nieuwe salaristabel voor militairen is ingevoerd. Dat geldt voor militairen die niet in een initiële opleiding zitten. En de effecten pakken voor de een gunstiger uit dan voor de ander. Wil je weten hoeveel je als toelage krijgt? Kijk dan in bijlage 3 van het akkoord.

Opbouw bedrag TOS
Defensie verwerkt de Vergoeding Extra Beslaglegging (VEB), Vakantie-uitkering (VU) en Eindejaarsuitkering (EJU) in de TOS. Normaal worden de VU en de EJU bij de normale salarisberekening maandelijks gereserveerd en in mei en november uitbetaald. Bij de TOS worden ze in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 maandelijks uitbetaald. Dit betekent dat Defensie de EJU van november 2022 dit jaar deels maandelijks uitbetaalt.

Nieuwe tabellen
In het salaris van januari is de TOS verwerkt in het reguliere salaris en zijn de nieuwe salaristabellen ingevoerd. Schrik niet, het kan zijn dat je salaris dan iets lager uitvalt. Dat komt omdat het deel voor de VU en de EJU eerst bij het TOS zat. Vanaf januari wordt dit weer ‘opgespaard’ en in mei en november uitbetaald. Onze burgercollega’s profiteren mee met de loonsverhoging die is uit onderhandeld.
Al met al een mooi resultaat en long overdue dat deels ook weer achterhaald is door het huidige economische klimaat.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04