De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren.

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, het bestuur, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site. Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren is verboden.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.
Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Privacy Statement

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Ze zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt.

De Koninklijke Vereniging van Marineofficieren gebruikt beveiligingstechnieken om verlies of andere aantasting van informatie te voorkomen. We gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden doorgegeven. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens bij ons geregistreerd staan, kunt u dat aan ons doorgeven. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.

Cookie wetgeving

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook deze website maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw computer. Een cookie slaat niet uw naam, niet uw adres, niet uw leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens slaat een cookie niet op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en je interesses op basis van uw surfgedrag.

Toekomst

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid over de precieze uitwerking van de wet. De KVMO beraadt zich nog over de manier waarop zij deze wet precies invulling gaat geven. Vooralsnog hebben we gekozen voor een waarschuwing.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04