De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Ik wil lid worden van de GOV|MHB

De GOV|MHB is de grootste beroeps- en belangenvereniging voor (aspirant-) officieren en het middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie.

Officieren
Het lidmaatschap van één van de verenigingen van de GOV|MHB staat open voor de volgende categorieën officieren:

  • Actief dienende officieren en gelijkgestelden (zoals geestelijk verzorgers);
  • Aspirant officieren;
  • Reserve officieren;
  • Postactieve officieren.

Ga als officier naar de website van de vereniging van uw voorkeur voor meer informatie:

Burgerpersoneel
Burgerpersoneel, behorende tot de onderstaande categorieen, kunnen individueel lid worden van de GOV|MHB:

  • Burgerpersoneel bij defensie met bezoldigingsschaal 7 en hoger;
  • Postactief burgerpersoneel (wat heeft behoord tot bovengenoemde categorie).

De contributie van de GOV|MHB is € 9,- bruto per maand. Deze contributie is voor alle militairen en burgermedewerkers bij Defensie gelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt in rang of schaal.
De contributie wordt, voor defensiemedewerkers, via het NSK ingehouden.

N.B. voor het geval u, overigens overhoopt, mocht besluiten het lidmaatschap van de GOV|MHB te beëindigen, dan wijzen wij u erop dat dit, conform de statuten, pas met ingang van het volgende kalenderjaar kan worden geëffectueerd.

(*) = verplichte velden
Welke aanhef kunnen wij gebruiken?
Ongeldige invoer
Wat zijn uw voorletters?
Wat is uw achternaam?
Wat is uw huisadres?
Wat is uw postcode?
Wat is uw woonplaats?
Wat is uw telefoonnummer?
Wat is uw mobiele telefoonnummer?
Graag een (geldig) emailadres hier invullen
Wat is uw geboortedatum?
Wat is uw rang?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Welk lidmaatschap wenst u?
Hoe wilt u betalen?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
De contributie van de GOV|MHB wordt via automatische incasso geïnd. Met het versturen van dit ingevulde formulier geeft u de GOV|MHB toestemming de contributie van het door u opgegeven IBAN nummer af te schrijven.
Met het versturen van dit formulier geeft u de GOV|MHB toestemming de gegevens op dit formulier uitsluitend te gebruiken ten behoeve van de GOV|MHB.
Vriendelijk verzoeken wij u akkoord te gaan met het privacy protocol.
Invalid Input

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04