Het besluit BMD

Alle MC-bevoegdheden staan in het Besluit Medezeggenschap Defensie. Denk hierbij aan initiatiefrecht, informatierecht en overeenstemmingsvereiste, die helpen een MC te voorzien van de juiste informatie om advies te geven over een voorgenomen maatregel.

In sommige gevallen moet er zelfs overeenstemming zijn over een maatregel vóór deze mag worden uitgevoerd: arbeids- en dienstvoorwaarden, algemeen personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met arbeid, woon- en leefklimaat, organisatie en werkwijze, en technische en economische dienstuitvoering.

Binnen elk defensieonderdeel kunnen het Hoofd Diensteenheid en de MC voor advies terecht bij de coördinator medezeggenschap.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024317/2008-09-01