Uit het Overleg

Defensie nog niet klaar voor nieuw overleg arbeidsvoorwaarden

Defensie nog niet klaar voor nieuw overleg arbeidsvoorwaarden

on 12 februari 2018

Zoals bekend zijn er in het AV akkoord 2017-2018 belangrijke afspraken gemaakt over het toekomstige specifieke pensioenstelsel voor militairen en de...

Algemeen Nieuws

Vangnet verlies ANW compensatie voor deelnemers met dienstjaren voor 1996

Vangnet verlies ANW compensatie voor deelnemers met dienstjaren voor 1996

16 februari 2018

De GOV|MHB is op centraal overheidsniveau aangesloten bij de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF). De gecombineerde CMHF /AC/ FOG ABP-fractie in het Verantwoordingsorgaan ABP heeft in het pensioenreglement...

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: