Uit het Overleg

Keuzemoment en rekentool

Keuzemoment en rekentool

on 14 december 2017

Tot grote teleurstelling van de GOV|MHB heeft Defensie vanaf het begin onterecht gecommuniceerd dat van het recht om te kiezen voor de oude diensteind...

Algemeen Nieuws

Rondetafelgesprek over Defensienota 2018

Rondetafelgesprek over Defensienota 2018

14 december 2017

Minister van Defensie Bijleveld heeft tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling toegezegd begin volgend jaar met een nieuwe Defensienota te komen. Teneinde de Tweede Kamerleden goed te kunnen informeren vinden er rondetafelgesprekken...

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: