Uit het Overleg

Sociale partners in de sector Defensie bereiken arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat!

Sociale partners in de sector Defensie bereiken arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat!

on 12 oktober 2017

Hierbij maken de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), waar alle binnen de sector Defensie actieve vakbonden bij...

Oproep MC- en kaderleden deelname bijeenkomst 12 oktober 2017

Oproep MC- en kaderleden deelname bijeenkomst 12 oktober 2017

on 04 oktober 2017

Beste Collegae, Samen staan we sterker! Dat was de conclusie van onze bijeenkomst op 6 juli jongstleden, waarbij veel vertegenwoordigers van...

Algemeen Nieuws

Reactie officierenverenigingen op het regeerakkoord

Reactie officierenverenigingen op het regeerakkoord

10 oktober 2017

'Te weinig en te laat’, luidt het oordeel van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen (GOV) over de defensieplannen in het zojuist gepresenteerde regeerakkoord. Te weinig, omdat er met de ophoging van...

GOV|MHB *** Wassenaarseweg 2 *** 2596 CH Den Haag *** T: 070 - 383 95 04 *** E: