Uit het overleg / Dossiers

Hier vindt u de belangrijkste uitkomsten van het overleg tussen de Centrales van Overheidspersoneel en Defensie, alsmede artikelen over algemene onderwerpen waar het Georganiseerd Overleg direct of indirect bij betrokken is.

 

 

Uitnodiging inloopuur AV-vragen

04 november 2021
Recentelijk hebben Defensie en de centrales de onderhandelingsuitkomst gepresenteerd.…