De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Geschillen

College Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD)

Hoewel er in het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) van uit wordt gegaan dat de medezeggenschapscommissie (MC) en het hoofd diensteenheid (HDE) met elkaar overleggen met de intentie overeenstemming te bereiken, kan het gebeuren dat zij het niet met elkaar eens worden. Het kan zijn dat een MC advies heeft uitgebracht over een voorgenomen maatregel, maar het HDE beslist afwijkend van het advies. Dan spreekt men van een geschil tussen de overlegpartners. Voor deze situatie kent het BMD een geschillenregeling (o.a. art 23, 27 t/m 31 en 33 t/m 35). In deze regeling wordt het geschil voorgelegd aan het College voor Geschillen Defensie dat advies uitbrengt aan de commandant/secretaris-generaal of directeur van het betreffende defensieonderdeel. Het College kan ook gevraagd worden te bemiddelen tussen de partijen. De leden van het College maken geen deel uit van het ministerie van Defensie en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie.

Meer over het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie vind u via de link hieronder. Daar vindt u tevens een overzicht van de adviezen van het college en de besluiten die daarop door defensie zijn genomen.

https://www.caop.nl/commissies/college-geschillen-medezeggenschap-defensie-cgmd/

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04