De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

 

De CMHF-sector Defensie verleent in principe geen bijstand in straf- en tuchtrechtelijke zaken. Doorverwijzing naar een officier-raadsman of een externe advocaat ligt daarbij in de rede. Het lid draagt zelf de eventuele kosten voor de advocaat.


Aanvraag juridische ondersteuning bij voorkeur per e-mail door een korte situatieschets te sturen naar de coördinator individuele belangenbehartiging CMHF-sector Defensie: .

In spoedeisende gevallen kan, onder goedkeuring achteraf, rechtstreeks contact opgenomen worden met één van de onderstaande juridische adviseurs:

mr. G. Blonk
tel. 070-3839504


drs. M. Weusthuis
(pensioenen en sociale zekerheid)
070-3839504

 


 

Download hier het reglement rechtsbijstand van de CMHF-sector Defensie>>>

 

 CMHF breidt juridische dienstverlening uit in samenwerking met DAS - ook voor NOV- en KVMO-leden

Direct juridische hulp voor een vaste prijs
DAS biedt daarmee direct juridische hulp wanneer dat nodig is tegen een vaste prijs.
Prepaid Rechtshulp van DAS biedt voor de leden van CMHF juridische ondersteuning binnen de rechtsgebieden aankopen en wonen. Denk bijvoorbeeld aan vakantieperikelen, problemen met internetaankopen, een geschil met een verhuurder of een slecht uitgevoerde verbouwing. Er zijn diverse vormen van rechtshulp mogelijk. Dat kan in de vorm van een uitleg over de rechtspositie en een advies uitbrengen zijn, het schrijven van een juridische brief om een conflict op te lossen of het behandelen van een zaak.

Vast aanspreekpunt
CMHF wil voor haar leden een vast aanspreekpunt voor juridische conflicten. Daarom is gekozen voor een uitbreiding van de samenwerking met DAS. De leden van CMHF krijgen 5% ledenvoordeel op de tarieven van de prepaid rechtshulp diensten van DAS.

Over DAS
DAS is de specialist in het voorkomen, oplossen en beheersbaar houden van juridische problemen voor particulieren en juridische en financieel-juridische problemen voor bedrijven en (semi-)overheden. DAS biedt juridische dienstverlening op verzekerings- en factuurbasis, incassodiensten en consultancy & detachering van juridische en financieel-juridische specialisten. DAS is in Nederland en in Europa de grootste gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraar en behandelde in 2011 in Nederland ruim 106.000 zaken op meer dan 40 verschillende rechtsgebieden. Daarnaast heeft DAS in 2011 meer dan 700.000 vorderingen behandeld voor haar incassoklanten.

In Nederland heeft DAS ruim 2.100 medewerkers in dienst, onder wie 630 juridische specialisten en 420 incassospecialisten. DAS streeft naar regionale spreiding en heeft daarom kantoren in Amsterdam, Arnhem, Rijswijk, Den Bosch, Roermond, Eindhoven, Groningen, Zaandam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Kijk ook op www.das.nl

Voor algemene informatie
Marianne den Boef / manager Corporate Communicatie - Telefoon: 020 651 7531 / e-mail: / mobiel: 06 53867888


Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04