Bij de verkiezingen voor de nieuwe medezeggenschapscommissie van het Defensie Helicopter Commando, op 13 maart 2014 , is de CMHF-sector Defensie uitstekend naar voren gekomen.

 

Liefst vier van de elf beschikbare zetels voor de MC DHC werden toegewezen aan de diverse kandidaten die zich namens de CMHF-sector Defensie beschikbaar hadden gesteld.
Hierbij is daarbij vermeldenswaardig dat de CMHF-sector Defensie in zijn algemeenheid het hoogste aantal absolute stemmen behaalde.

 

De CMHF-sector Defensie wenst al onze vertegenwoordigers zeer veel succes in de komende zittingsperiode en is (uiteraard) op de achtergrond te allen tijde bereid tot advies c.q. ondersteuning.