De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
MBO diploma voor mariniers, met behulp van het Sectorplan

Vandaag hebben 57 mariniers op de Van Ghentkazerne in Rotterdam hun MBO-diploma gekregen. De mariniers vormden de eerste klas van Defensie die dankzij het Sectorplan Politie en Defensie hun diploma haalden.

 

De 57 mariniers behaalden de kwalificatie 'Aankomend Onderofficier Grondoptreden cq Aankomend Medewerker Grondoptreden'. Met vrijstellingen op grond van hun Defensieopleiding, werkervaring en inzet was het mogelijk om met een korte aanvullende opleiding op een ROC het civiel diploma te behalen.

 

Sectorplan Politie en Defensie
Het sectorplan Defensie en Nationale Politie geeft met extra geld, de komende 2 jaar een stimulans aan de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid bij Defensie en de Nationale Politie. Het bevordert de instroom van jongeren, behoudt vakkrachten en schept mogelijkheden om werknemers van werk naar werk te begeleiden.
De Stichting Arbeidsmarkt- & Scholingsfonds Defensie (Stichting ASD) heeft aangegeven het deel van de kosten dat het Ministerie van Defensie zou moeten bijdragen aan het sectorplan voor haar rekening te nemen.

 

Stichting Arbeidsmarkt- & Scholingsfonds Defensie
De Stichting ASD is een samenwerkingsverband tussen Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel binnen de overlegsector Defensie.
De Stichting ASD is oorspronkelijk opgericht om (Europese) subsidies binnen te halen t.b.v. (om)scholingsprojecten, beroepsopleidingen op MBO-niveau, voor defensiemedewerkers. Met deze subsidies werd het Defensie mogelijk gemaakt om meer personeel (om) te scholen dan het defensiebudget normaliter mogelijk zou maken.
Sinds enige jaren subsidieert de Stichting ASD ook het civiel certificeren van verschillende defensieopleiding en nu dus ook het sectorplan.

 

Namens de CMHF-sector Defensie heeft het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg zitting in het bestuur van de Stichting ASD.

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04