Tijdens de Algemene Ledenraad van de GOV|MHB, op donderdag 11 juni, is dhr. Berend Nagtglas benoemd tot Erelid van de GOV|MHB.

 

Berend Nagtglas is ruim 50 jaar als bestuurslid en als adviseur op het gebied van pensioenen, met name pensioenberekeningen, actief geweest bij de (voorlopers van de) GOV|MHB.

 

De GOV|MHB is Berend Nagtglas zeer erkentelijk voor de jarenlange inzet die hij voor alle leden heeft verricht.
Om die reden heeft het bestuur van de GOV|MHB gemeend Berend Nagtglas te benoemen tot Eerelid.