Met het uitblijven van acceptabele voorstellen van de overheidswerkgevers voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen binnen de sector Politie en de sector Rijk resteert de CMHF en de overige Centrales niets anders dan acties.

Lees alles over deze acties op de website van de CMHF.