De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
UPDATE: Fout in vooringevulde belastingaangifte gewezen militairen

De vooringevulde belastingaangifte van de de gewezen militair die een uitkering op grond van de UGM ontvangt bevat een fout!

Een van onze leden, uw collega, wees ons op de volgende fout in de aangifteprogrammatuur IB 2014 van de Belastingdienst. Wij maken u graag deelgenoot van zijn opmerking.
 
Bij de aangifte inkomsten belasting 2014 bestaat er een verschil tussen de oude en nieuwe manier van aangifte doen. Het verschil bestaat alleen voor mensen met een UGM uitkering.
Hoewel bij de vooraf ingevulde gegevens wordt aangegeven dat er recht is op de tijdelijke heffingskorting voor vroeg-gepensioneerden wordt er in de eindberekening, wanneer de gedownloade versie gebruikt, geen rekening mee gehouden. Hierdoor ontstaat een verschil van € 121,-

Bij gebruik van de online versie van het aangifte programma 2014 wordt deze tijdelijke heffingskorting wel berekend.


UPDATE:
Oorspronkelijk meldde wij hier op de site dat het probleem zich voordeed bij de online versie en niet bij de gedownloade versie. Dit blijkt precies andersom te zijn wisten leden ons te melden.

Gezien de verschillende reacties die de GOV|MHB ontvangt over het wel of niet meeberekenen van deze heffingskorting, afhankelijk van de gebruikte versie, roept de GOV|MHB u op in alle gevallen de eindberekening goed na te lopen!

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04