De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
ProDef-Bulletin nr. 8 | December 2014 is uit

Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Een arbeidsvoorwaardelijk kerstrapport. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan het feit dat L'histoire se répète.

 

Natuurlijk ook aandacht voor de start van het arbeidsvoorwaardenoverleg en de verstoring die gelijk volgde, met de artikelen Arbeidsvoorwaardenoverleg gestart en Uitzendbescherming weer geschaad. Defensie zakt verder en verder door het ijs.

 

Verder in dit bulletin o.a. veel aandacht voor buitenland-plaatsingen.

In dit ProDef-Bulletin geen afsluitende column van de vice-voorzitter, maar een volledig artikel met de titel "Een blik op het reilen en zeilen van onze economie".

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04