De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Belastingdienst zendt ten onrechte brief aan militairen geplaatst in het buitenland

Per 1 januari 2015 hanteert de Belastingdienst een nieuwe richtlijnen voor buitenlands belastingplichtigen die er voor willen kiezen om in Nederland belastingaangifte te doen (zgn. binnenlands belastingplichtigen): de kwalificerend buitenlands belastingplichtige.
Omdat de Belastingdienst niet weet of militairen geplaatst in het buitenland voldoen aan de nieuwe eisen, heeft de Belastingdienst deze militairen een brief gestuurd.
In deze brief wordt gesteld dat deze militairen geen voorlopige aanslag voor 2015 zullen ontvangen én dat er mogelijk geen recht meer bestaat op aftrekposten en heffingskortingen.
 
Dit heeft de nodige beroering veroorzaakt onder in het buitenland geplaatste militairen.
Reden voor de GOV|MHB om hierover vragen te stellen.
 
De Belastingdienst heeft erkend dat deze brief ten onrechte aan deze militairen is toegestuurd.
Militairen geplaatst in het buitenland zijn namelijk, net als ambtenaren van bijv. buitenlandse zaken die in het buitenland zijn geplaatst, binnenlandsbelastingplichtig op grond van het feit dat zij door de Staat zijn uitgezonden naar het buitenland. (Wet IB, artikel 2.2. Woonplaatsfictie, lid 2.)
 
De Belastingdienst heeft toegezegd deze militairen naast de voorlopige aanslag voor 2015 ook een excuusbrief toe te sturen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04