De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Website voor Stichting ASD

Stichting ASD, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie, heeft op 22 juli jl. haar website gelanceerd. Met deze website wil Stichting ASD breder bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor de sector Defensie.

 

Stichting ASD
De stichting ASD is een samenwerkingsverband van het ministerie van Defensie en de vier Centrales van Overheidspersoneel binnen de sector Defensie.
ASD is actief sinds 1995. Vanaf dat jaar is vrijwel jaarlijks gebruik gemaakt van Europese subsidiegelden voor scholingsactiviteiten binnen de Defensie-onderdelen.

 

Website
De website markeert een nieuwe fase in het bestaan van ASD, namelijk de start van activiteiten die worden ondernomen in het kader van het sectorplan Politie/Defensie waarvoor subsidie is verkregen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De maatregelen in het sectorplan zijn vooral gericht op instroom, vakbekwaamheid en mobiliteitsopleidingen op diverse niveaus. Deze laatste opleidingen zijn bedoeld om de kansen van Defensiemedewerkers op arbeidsmarkt te vergroten zowel binnen Defensie als buiten Defensie.
Daarnaast bevat het sectorplan ook maatregelen die door Defensie samen met de sector Politie worden uitgevoerd.

De website van Stichting ASD is te vinden op scholingsfondsdefensie.nl

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04