De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Unieke onderscheiding voor laatste Nederlandse eenheid bij HQ RC-South

De laatste Nederlandse eenheid die was verbonden aan het hoofdkwartier van RC-South in Kandahar (Afghanistan), 1(NLD) HQ Detachement RC-South, heeft de US Meritorious Unit Commendation toegekend gekregen.

De laatste keer dat Nederlandse eenheden een soortgelijke onderscheiding toegekend kregen (10x) was tijdens de Korea oorlog (1950-1953).

 

1(NLD) HQ detachement RC-South, een joint eenheid bestaande uit zeven militairen afkomstig van alle vier de Krijgsmachtdelen, maakte in 2011 onderdeel uit van 82nd Airborne Division Headquarters. Hoewel de toekenning van de US Meritorious Unit Commendation formeel heeft plaatsgevonden aan 82nd Airborne Division Headquarters, worden alle in Kandahar aan deze staf toegevoegde leden van ‘buitenlandse’ eenheden, waaronder de leden van 1(NLD) HQ Detachment RC-South, bij naam en toenaam vermeld in de bij de toekenning behorende namenlijst.

 

Korea oorlog
De laatste keer dat Nederlandse eenheden een soortgelijke onderscheiding toegekend kregen (10x) was tijdens de Korea oorlog (1950-1953).
Tijdens de Korea oorlog ontving het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) tweemaal de US Distinguished Unit Citation. (Waarvan eenmaal als onderdeel van een US-eenheid). Ook ontving het NDVN van Zuid Korea tweemaal de Presidential Unit Citation. (Waarvan eveneens eenmaal als onderdeel van een US-eenheid.)

Daarnaast ontvingen vier schepen van de Koninklijke Marine van Zuid Korea eveneens de Presidential Unit Citation, waarvan twee schepen zelfs tweemaal. (In alle gevallen als onderdeel van een US-smaldeel/Task Force)

 

Meritorious Unit Commendation
De US Meritorious Unit Commendation is het equivalent van het Legion of Merit voor individuele militairen. De US Meritorious Unit Commendation wordt beschouwd als een individuele onderscheiding voor alle militairen die deel uit maakten van de onderscheiden eenheid, gedurende (een deel van) de periode waarvoor de onderscheiding aan deze eenheid is toegekend.
De US Meritorious Unit Commendation kent geen medaille, maar bestaat uitsluitend uit een rode baton in een gouden frame.

 

Draagrecht
Nederlandse militairen die met het NDVN hadden deelgenomen aan de strijd in Korea waren gerechtigd de Unit Citations, boven de rechter borstzak op het uniform te dragen.
De minister van Defensie is ditmaal echter vanuit de defensieorganisatie geadviseerd de militairen van 1(NLD) HQ Detachement RC-South dit recht niet te verlenen.

 

 

GOV|MHB
De GOV|MHB feliciteert de militairen van 1(NLD) HQ Detachment RC-South (waaronder een lid van onze eigen ledenraad) met de toekenning van deze unieke onderscheiding.

 

De GOV|MHB betreurt het dat Defensie, in tegenstelling tot Koningin Juliana in de jaren 50 van de vorige eeuw, meent de gedecoreerde militairen het draagrecht voor de hen toegekende bijzondere onderscheiding niet te moeten verlenen.
Immers: “Wie het verleden vergeet, verliest de toekomst”.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04