De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Uitbesteding Paresto van de baan

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer gemeld dat Defensie afziet van het uitbesteden van Paresto.

 

Minister Hennis-Plasschaert stelt: “Dit besluit komt voort uit een nieuwe toetsing van de business case van het project. Zorgvuldige projectvoering vereist dat de business case regelmatig wordt geactualiseerd en getoetst. Om te beoordelen of het aanvragen van offertes redelijkerwijs zou leiden tot gunning, is onlangs een dergelijke toets uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat de verhouding tussen kosten en opbrengsten aanmerkelijk ongunstiger uitkomt dan bij eerdere berekeningen.”

 

De minister geeft in haar brief wel aan dat onveranderd de intentie is om de cateringdiensten op termijn meer in samenwerking met de markt te laten uitvoeren, maar dat dit geleidelijk zal gebeuren.

 

 

GOV|MHB
De GOV|MHB is blij met het besluit van de minister, al betreurt de GOV|MHB het feit dat het Defensie zo lang heeft gekost om tot dit inzicht te komen. Reeds sinds begin 2012 geeft de GOV|MHB (toen nog FVNO|MHB) immers al aan geen voordeel te zien voor Defensie in het uitbesteden van Paresto.
Nu heeft het personeel al deze jaren – ten onrechte - in onzekerheid gezeten.

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04