De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Onduidelijkheid over ‘extra’ hoog bijzonder belastingtarief

Nu de eenmalige bruto uitkering van 500 euro (voltijds) is uitgekeerd blijken velen verbaasd over het hoge belastingtarief dat daar over ingehouden wordt.

Dit heeft echter alles te maken met een poging van het Kabinet om u te behoeden voor een (onverwachte) naheffing bij de eindafrekening over het jaar.

 

 

Belastingstelsel
Het Nederlandse belastingstelsel kent voor werkenden (effectief) drie tarieven voor inkomstenbelasting:
- 36,50% tot en met 19.822 euro aan belastbaar (jaar)inkomen;
- 42,0% van 19.822 euro tot en met 57.585 euro aan belastbaar (jaar)inkomen;
- 52,0% voor een belastbaar (jaar)inkomen boven de 57.585 euro.

 

Daarnaast kent het belastingstelsel een aantal heffingskortingen, kortingen op de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen in specifieke situaties. Voorbeelden hiervan zijn de Algemene heffingskorting en de Arbeidskorting.

Sinds enige jaren zijn deze heffingskortingen in een aantal gevallen inkomensafhankelijk: naar mate u meer inkomen heeft wordt de korting lager.

 

Om te voorkomen dat u aan het eind van het jaar het volledig verschuldigde belastingbedrag ineens dient te betalen, wordt dit maandelijks op het inkomen ingehouden.
Daarbij wordt voor de berekening van het belastingtarief uitgegaan van het reguliere maandelijkse inkomen zoals dat aan het begin van de maand is voorzien, inclusief de bij dat bedrag behorende heffingskortingen.

 

Extra inkomen
Krijgt u gedurende het jaar nu extra inkomsten, zoals een eenmalige bruto uitkering of vaartoelage, oefentoelage of VVHO toelage, dan zal dit (in nagenoeg alle gevallen) van invloed zijn op de hoogte van de heffingskorting. Deze zal afnemen.
Het gevolg hiervan is dat u over uw normale maandelijkse inkomen te weinig belasting hebt betaald. De belastinginhouding hierop was immers berekend over een (jaar)inkomen met daarbij een hoger bedrag aan heffingskorting.

 

Om nu te voorkomen dat u aan het eind, bij uw definitieve belastingaangifte over het gehele jaar, (onverwachts) een naheffing ontvangt, kent het belastingstelsel drie bijzondere tarieven voor extra beloningen:
- 44.32% van 19.822 euro tot en met 49.770 euro aan belastbaar inkomen;
- 48,32% van 49771 euro tot en met 56.935 euro aan belastbaar (jaar)inkomen;
- 56,0% van 56.936 euro tot en met 100.670 aan belastbaar (jaar)inkomen.

 

Door deze bijzondere tarieven wordt de te weinig betaalde belasting direct ingehouden op de extra inkomsten en ontvangt u geen naheffing.

 

Eindafrekening
Bij de eindafrekening over het jaar – uw definitieve belastingaangifte – is duidelijk wat nu uw werkelijke inkomen is geweest over het gehele jaar. Dus uw vaste maandelijkse inkomen en de extra inkomsten die u gedurende het jaar heeft ontvangen.
Op dat moment wordt berekend wat nu de daadwerkelijke hoogte is van o.a. de verschillende heffingskortingen waar u recht op heeft.
Dan ook wordt de inkomstenbelasting over uw daadwerkelijke inkomen, inclusief de voor u geldende heffingskortingen, berekend tegen de reguliere drie tarieven. Het zou dan zomaar zo kunnen zijn dat u nog iets terug krijgt van de belastingdienst omdat het op uw extra inkomen toegepaste bijzondere tarief (net) iets te hoog is geweest.

 

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04