De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Verhoging ABP premie

Vanochtend stonden de kranten weer vol van een verhoging van de pensioenpremie door het ABP-bestuur, waardoor zo maar de bodem onder het loonakkoord zou kunnen worden getrokken. Dat is onzin.

 

De verhoging van 0,4% ten opzichte van de premie vastgesteld voor 2016 n.a.v. het loonakkoord medio dit jaar, was op dat moment ook al voorzien. Een pensioenfondsbestuur moet ieder jaar een zgn. kostendekkende premie vaststellen, dat is een premie waarmee de pensioenopbouw van het komende jaar kan worden ingekocht. Die premie moet volgens regels van DNB worden vastgesteld o.b.v. financieel-economische factoren zoals de rentestand en o.b.v. interne fondsfactoren zoals de populatie van het betreffende pensioenfonds.

 

Nu is het de laatste jaren steeds zo dat de ABP-pensioenpremie stijgt n.a.v. de zogenaamde exogene factoren. Het gaat voor 2016 om daling van de rente in het najaar 2015 vastgesteld door DNB, de verlenging van de levensverwachting gerapporteerd door het CBS en interne ABP-ontwikkelingen zoals de veroudering van het totale ABP deelnemerbestand, frequentie van in- en uitgaande deelnemers met bijhorende leeftijd, e.d.

 

De werkgever wist medio 2015 bij de totstandkoming van de premie ook dat deze premie-aanpassing er net als ieder jaar nog aan zat te komen, of had daar op z’n minst rekening mee moeten houden. De werkgever heeft daar dus ruim op tijd op kunnen anticiperen en zal die 0,4% meerkosten dan ook voor zijn rekening moeten nemen. Het loonakkoord staat en zal worden uitgevoerd, die 5,05% wordt uitgekeerd.

 

Het loonakkoord kent echter naast die 5,05% nog een tweede reden van bruto loonstijging. Doordat de kostendekkende pensioenpremie met zo’n 2,5% daalt per 1 september 2016, daalt ook het werknemersdeel van 30% in die premie, dus een daling van ongeveer 0,75%. Deze daling wordt iets minder nu het ABP-bestuur de kostendekkende premie weer met die 0,4% wil verhogen. Die 0,4% pensioenpremie is omgerekend in bruto loontermen ongeveer 0,3%, waarvan dus weer 30% voor rekening werknemer komt, is ongeveer 0,1%.

 

Kortom, die 5,05% bruto-loonstijging staat en wordt ongewijzigd uitgevoerd. De daling van de kostendekkende pensioenpremie die bovenop die 5,05% een tweede verbetering van uw bruto-salaris per 1 januari 2016 zal laten zien, is niet 0,75% maar ongeveer 0,65%, nog steeds een behoorlijke verbetering.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04