De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Uitbreiding Ereteken voor Verdienste, nav voorstel van de GOV|MHB

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert is van mening dat commandanten meer mogelijkheden dienen te krijgen om het personeel te belonen voor uitzonderlijke prestaties danwel uitzonderlijke verdiensten voor de Nederlandse Krijgsmacht.
Hiertoe heeft zij, op basis van een voorstel van de GOV|MHB, een extra graad toegevoegd aan het Ereteken voor Verdienste: het Ereteken voor Verdienste in brons

 

GOV|MHB
De GOV|MHB is verheugd te constateren dat minister Hennis-Plasschaert, met de GOV|MHB, van mening is dat commandanten de mogelijkheid moeten hebben om het personeel te belonen voor bijzondere of exceptionele functievervulling.

 

Tijdens het arbeidsvoorwaardenoverleg in 2011 is besloten het budget ‘Differentiatie in beloning’ (DIBEL) te verkleinen, in ruil voor een hogere eindejaarsuitkering. De GOV|MHB heeft Defensie toen, mede op aandringen van eenheidscommandanten binnen de Krijgsmachtsdelen, gewezen op de inperking van de mogelijkheden voor het belonen van personeel die hierdoor ontstaat. Om hier toch invulling aan te kunnen blijven geven heeft de GOV|MHB toen voorgesteld om te komen tot een alternatief. Een alternatief, waarbij de GOV|MHB verwees naar de ontstaansgeschiedenis van het Onderscheidingsteken voor Langdurige Nederlandse Effectieve Dienst als Officier (‘Officierskruis’), op het moment van het voorstel (6 december 2011) exact 167 jaar geleden voor het eerst toegekend.
In mei 2012 heeft het (toenmalige) Hoofd sectie Georganiseerd Overleg, Majoor KL René Pieters, in navolging van het voorgestelde alternatief, een uitgewerkt voorstel ingediend om het Ereteken voor Verdienste uit te breiden. Een voorstel waaraan nu, in aangepaste vorm, door minister Hennis-Plasschaert invulling wordt gegeven.

 

De GOV|MHB spreekt de hoop uit dat eenheidscommandanten de nu geboden mogelijkheid ook daadwerkelijk zullen aangrijpen en het personeel de waardering geeft die het verdient.

 

Ereteken voor Verdienste
Het Ereteken voor Verdienste is ingesteld in 1987 door toenmalig minister van Defensie A. Korthals en is, sinds 2002, bedoeld als uiting van waardering voor degene die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd danwel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse krijgsmacht.

Tot de huidige aanvulling kon het Ereteken voor Verdienste alleen worden toegekend in zilver en goud.

 

Met de huidige uitbereiding kan het Ereteken voor Verdienste worden toegekend in de graden brons, zilver en goud, afhankelijk van de geleverde prestatie.

 

Bron: Nota invoering nieuwe waarderingen, CLAS 201505198

 

 

Onderscheidingsteken voor Langdurige Nederlandse Effectieve Dienst als Officier (‘Officierskruis’)
In de jaren 1843 en 1844 moesten de toenmalige Departementen van Oorlog en Marine fors bezuinigen. Grote reorganisaties waren het gevolg. Eenheden werden opgeheven, er werd minder vaak geoefend en als overtollig aangemerkte officieren werden op non-actief gesteld. Door alle inkrimpingen werden de kansen op een (snelle) bevordering en een voorspoedige loopbaan gering. Met name subalterne officieren werden hierdoor getroffen.

Op voordracht van de toenmalige Minister van Oorlog, tevens Chef van de Generale Staf, Luitenant-Generaal F.C. List besloot Koning Willem II tot het instellen van een onderscheidingsteken, ter verbetering van het moraal: het Onderscheidingsteken voor Langdurige Nederlandse Effectieve Dienst als Officier (KB nr. 146 van 19 november 1844).

In het Koninklijk Besluit staat opgenomen dat de onderscheiding slechts eenmaal per jaar zal worden uitgereikt en wel op 6 december, de verjaardag van Koning Willem II. Hetgeen voor het eerst geschiedde op 6 december 1844.

 

Bron: Het Officierskruis, Voor eervolle langdurige dienst; A. van Dissel en B. Schoenmaker; 2006

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04